ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Υπεγράφη η πρώτη προκήρυξη προσλήψεων -Ποιες θέσεις αφορά

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Υπεγράφη η πρώτη προκήρυξη προσλήψεων -Ποιες θέσεις αφορά

1554
SHARE

Υπεγράφη από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, Φίλιππο Τσαλίδη, η απόφαση προκήρυξης διαγωνισμού για προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού. Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, με την απόφαση αυτή δρομολογείται η δημιουργία των πρώτων νέων θέσεων εργασίας από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.

Συγκεκριμένα οι προσλήψεις αφορούν τις εξής θέσεις.
1.Διοικητική/ Οικονομική Διεύθυνση

Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου στη Λογιστική
Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου με γνώση Μηχανογραφημένης Λογιστικής
Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου με γνώση της Λογιστικής Κόστους
Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου, με πιστοποίηση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή

2.Διεύθυνση Λειτουργίας

Τέσσερις (4) Μηχανολόγους Μηχανικούς
Δύο (2) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς

3.Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό, ή Πτυχιούχο Οικονομικών/ Χρηματοοικονομικών/ Μαθηματικών, με εξειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα
Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου στα Χρηματοοικονομικά με εξειδίκευση στον Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό τομέα
Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό, ή Πτυχιούχο Οικονομικών/ Χρηματοοικονομικών/ Μαθηματικών με εξειδίκευση στη Διαχείριση Κινδύνων

4.Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
Έναν (1) Πτυχιούχο Πανεπιστημίου στο Μάρκετινγκ

5.Τμήμα Πληροφορικής
Δύο (2) Junior Προγραμματιστές
Έναν (1) Επιχειρησιακό Αναλυτή
Έναν (1) Junior Διαχειριστή Βάσης Δεδομένων

Οι υποψήφιοι χρειάζεται, επίσης, να πληρούν και τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

– Οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή από αυτές (είναι απαραίτητη η προσκόμιση Πιστοποιητικού Στρατολογίας).
– Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα ή να διώκονται για κακούργημα ή πλημμέλημα που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων (είναι απαραίτητη η προσκόμιση Ποινικού Μητρώου).
– Να είναι κάτοχοι πτυχίου αγγλικής, επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή επιπέδου C2 (άριστη γνώση). H γνώση ιταλικής (επιπέδου Β2 ή C2 επιθυμητή).

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε είκοσι δύο (22) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών είναι η 31η Μαρτίου.

Θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικές αιτήσεις. Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από συνοδευτική επιστολή (στην Αγγλική γλώσσα). Επίσης, να αναφέρεται και η Διεύθυνση στην οποία απευθύνονται.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν το βιογραφικό τους, στην Αγγλική γλώσσα, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: recruitment@trainose.gr.

LEAVE A REPLY