Τρεις νέες εθνικές πρωτοβουλίες του ΣΒΒΕ-Προτείνει Εθνικό Πρόγραμμα Περιφερειακής Σύγκλισης

Τρεις νέες εθνικές πρωτοβουλίες του ΣΒΒΕ-Προτείνει Εθνικό Πρόγραμμα Περιφερειακής Σύγκλισης

486
SHARE

Την ανάγκη δημιουργίας εθνικού προγράμματος περιφερειακής σύγκλισης τόνισε η διοίκηση του ΣΒΒΕ σε συνάντηση που είχε σήμερα με τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Αθανάσιος Σαββάκης, ανακοίνωσε μάλιστα σχετικά ότι ο ΣΒΒΕ αναλαμβάνει τις ανάλογες πρωτοβουλίες ενόψει της ΔΕΘ:

  • για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων,
  • για την υλοποίηση πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, με τίτλο: «Ισχυρή Βιομηχανία Ισχυρή Ελλάδα», και,
  • για την υλοποίηση εθνικής στρατηγικής: «Ελλάδα – Βιομηχανία – Industry 4.0» για τη μετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή.

Με βάση τη μελέτη των επίσημων στοιχείων, ο στόχος της περιφερειακής σύγκλισης, όπως επισημαινει ο ΣΒΒΕ σε σχετική ανακοίνωσή του, δεν έχει επιτευχθεί. Αντίθετα, οι περιφερειακές ανισότητες έχουν διευρυνθεί μεταξύ κέντρου και περιφέρειας.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΒΒΕ προτείνει την υλοποίηση μιας νέας πρωτοβουλίας με τον τίτλο: «Εθνικό Πρόγραμμα Σύγκλισης για τη μείωση των Περιφερειακών ανισοτήτων» με κύριους άξονες:

-Τα ειδικά κίνητρα προσέλκυσης και υλοποίησης επενδύσεων.

-Την ανασυγκρότηση βιομηχανικών κλάδων και περιοχών.

-Την ανάπτυξη διασυνδέσεων πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.

-Τη θεσμοθέτηση στοχευμένων προγραμμάτων καταπολέμησης της ανεργίας, ενίσχυσης της απασχόλησης και των αναγκαίων ειδικοτήτων.

Ο ΣΒΒΕ χαιρέτισε την πρόσφατη κυβερνητική απόφαση για τη δημιουργία Υπουργείου Βιομηχανίας, το οποίο ήταν πάγιο αίτημά του. Για την ουσιαστική αξιοποίηση του νεοσύστατου Υπουργείου Βιομηχανίας ο ΣΒΒΕ προτείνει την άμεση υλοποίηση μέτρων βιομηχανικής πολιτικής μέσω της πρωτοβουλίας: «Ισχυρή Βιομηχανία, Ισχυρή Ελλάδα».

Τέλος, δεδομένου ότι η χώρα μας υστερεί στη μετάβαση του εγχώριου παραγωγικού συστήματος στην ψηφιακή εποχή, ο ΣΒΒΕ κατέθεσε πρόταση δημιουργίας προγράμματος εθνικής στρατηγικής σημασίας με τίτλο: «Ελλάδα – Βιομηχανία – Industry 4.0».

LEAVE A REPLY