Τρ. Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε η πώληση της Tirana Bank

Τρ. Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε η πώληση της Tirana Bank

375
SHARE

Η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης της συμμετοχής της (99.83%) στη θυγατρική της στην Αλβανία, Tirana Bank Sh.A., στην Balfin Sh.p.k. και την Komercijalna BankaAD, έχοντας λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στην Αλβανία, συμπεριλαμβανομένης και της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας (Bank of Albania) καθώς και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής διαμορφώθηκε σε 57,3 εκατ. ευρώ, με θετική επίπτωση στα κεφάλαια του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων με ημερομηνία αναφοράς 30.09.2018, η συγκεκριμένη συναλλαγή αυξάνει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 (CET-1) κατά 11 μονάδες βάσης, μέσω της απελευθέρωσης συνολικού ύψους 0,4 δισ. ευρώ σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικό (RiskWeightedAssets).

Η UniCreditGroup ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Πειραιώς στη συναλλαγή. Η Norton Rose Fulbright ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Boga & Associates ενήργησε ως τοπικός νομικός σύμβουλος της Πειραιώς στη συναλλαγή.

LEAVE A REPLY