Υπεγράφη η απόφαση για μετατάξεις 532 υπαλλήλων από ΟΛΠ και ΟΛΘ στο...

Υπεγράφη η απόφαση για μετατάξεις 532 υπαλλήλων από ΟΛΠ και ΟΛΘ στο Δημόσιο

794
SHARE
Υπεγράφη η απόφαση για μετατάξεις 532 υπαλλήλων από ΟΛΠ και ΟΛΘ στο Δημόσιο

Υπεγράφη (στις 28 Δεκεμβρίου 2017) από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γρηγόρη Θεοδωράκη η εγκύκλιος με θέμα: «Αναζήτηση θέσεων ή αναγκών για τη μεταφορά προσωπικού της ΟΛΠ Α.Ε και της ΟΛΘ Α.Ε.» που ανοίγει τον δρόμο για τη μετάταξη στο Δημόσιο 532 υπαλλήλων από τους Οργανισμούς Λιμένος Θεσσαλονίκης και Πειραιά (ΟΛΘ και ΟΛΠ).

Η εγκύκλιος έρχεται σε συνέχεια των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 4404/16 που κύρωσε τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ όπου ορίζεται ότι: «Επιτρέπεται η μετάταξη του πάσης φύσεως προσωπικού της ΟΛΠ ΑΕ και της ΟΛΘ Α.Ε., με την ίδια σχέση εργασίας σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε Οργανισμούς Λιμένα, καθώς και σε εταιρείες του ν. 3429/2005, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατά το χρόνο διενέργειας της μετάταξης».

Παράλληλα με έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής γνωστοποιήθηκε ότι 532 εργαζόμενοι της ΟΛΠ Α.Ε. εκφράζουν καταρχήν την επιθυμία τους για μετάταξη σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Σημειώνεται ότι η η εγκύκλιος της 28ης Δεκεμβρίου για την αναζήτηση θέσεων εστάλη σε όλα τα υπουργεία με την υποσημείωση να την κοινοποιήσουν άμεσα στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 του Ν. 4404/16. Στην εγκύκλιο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «προωθείται προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης του εν λόγω προσωπικού για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών συμπεριλαμβανομένου πίνακα ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα του προσωπικού».

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και τη Σύμβαση Παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου με τον ΟΛΠ, η υπό έκδοση ΚΥΑ θα ορίσει ότι οι μετατάξεις για τους υπαλλήλους του ΟΛΠ θα πρέπει να διενεργηθούν μέχρι τις 31.12.2018 και των εργαζομένων του ΟΛΘ μέχρι τις 31.12.2019. Το προηγούμενο σχέδιο της ΚΥΑ είχε καταληκτική ημερομηνία τις 31.12.2017 και τις 31.12.2018 αντίστοιχα.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να μεταταχθούν σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε Οργανισμούς Λιμένα, καθώς και σε εταιρίες στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατά το χρόνο της μετάταξης. Ταυτόχρονα, η μετάταξη μπορεί να διενεργηθεί σε κενή θέση ή θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, η οποία θα καθοριστεί με ΚΥΑ. Η μετάταξη μπορεί να γίνει σε θέση ίδιας, κατώτερης αν συναινέσει ο εργαζόμενος ή ανώτερης θέσης εφόσον ο εργαζόμενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή ειδικότητας που μετατάσσεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής, η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων που έχουν εκδηλώσει άτυπο ενδιαφέρον είναι χειριστές γερανών (155 άτομα), λιμενεργάτες (106), οδηγοί (48), τεχνίτες (44), ηλεκτρολόγοι και ηλεκτροτεχνίτες (37) και ακολουθούν και άλλες ειδικότητες.

LEAVE A REPLY