Φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις που παράγουν καινοτομία -Έρχονται φοροαπαλλαγές για μια τριετία!

Φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις που παράγουν καινοτομία -Έρχονται φοροαπαλλαγές για μια τριετία!

750
SHARE
Φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις που παράγουν καινοτομία -Έρχονται φοροαπαλλαγές για μια τριετία!

Φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που παράγουν καινοτομία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση για τις εν λόγω διατάξεις στόχος είναι η στήριξη της καινοτομίας και των νεοφυών εταιρειών, που παράγουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, όπως εξηγεί στο ενημερωτικό δελτίο ο ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος) το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις, που παράγουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισμένης στο όνομα της επιχείρησης, απαλλάσσονται για τρία χρόνια από τον φόρο εισοδήματος.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι τα κέρδη μιας επιχείρησης που προέρχονται από την πώληση προϊόντων, για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία, διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομα της επιχείρησης, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση των προϊόντων με χρήση ευρεσιτεχνίας.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του πολυνομοσχεδίου, η απαλλαγή χορηγείται κι όταν τα προϊόντα παράγονται σε εγκαταστάσεις τρίτων. Επίσης, η απαλλαγή χορηγείται και στα κέρδη, που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, όταν αυτή αφορά σε εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας, επίσης διεθνώς αναγνωρισμένης.

Τα απαλλασσόμενα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού. Προκειμένου για ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, το τακτικό αποθεματικό και τα διανεμόμενα κέρδη ανάγονται σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, το αποθεματικό σχηματίζεται από τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με την αρχική δήλωση, αφού αφαιρεθούν οι απολήψεις.

Το ειδικό αποθεματικό, που σχηματίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε., κατά το μέρος που διανέμεται, κεφαλαιοποιείται ή αναλαμβάνεται κάθε φορά.

LEAVE A REPLY