«Χαράτσι» 2% σε Η/Υ και tablets!

«Χαράτσι» 2% σε Η/Υ και tablets!

1176
SHARE
«Χαράτσι» 2% σε Η/Υ και tablets!

Από… χαράτσι σε χαράτσι. Το πιο… φρέσκο αφορά στην επιβολή τέλους 2% επί της αξίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δικτυωμένες φορητές συσκευές (tablets) με μέγεθος εσωτερικής μνήμης τυχαίας προσπέλασης (RAM) άνω των 4 GB. Το προβλέπει το άρθρο 55 του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε το βράδυ της Πέμπτης και αφορά στη «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

Το εν λόγω χαράτσι -που δεν είναι το μοναδικό που προβλέπεται με τη νέα ρύθμιση- θα διατίθεται υπέρ των πνευματικών δημιουργών και σύμφωνα με το capital.gr αρχικά στον προγραμματισμό συμπεριλαμβάνονταν και τα smart phones τα οποία προς το παρόν εξαιρέθηκαν, αφού όπως είπε η υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου «υπάρχει εκκρεμοδικεία για το θέμα αυτό», γεγονός που της υπενθύμισε, την Τετάρτη, ο πρώην ΥΠΠΟ Αριστείδης Μπαλτάς όταν το θέμα συζητιόταν στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Το χαράτσι υπέρ των φορέων πνευματικών δικαιωμάτων αναφέρεται στη σχετική ρύθμιση ως «εύλογη αμοιβή» η οποία καθορίζεται ως εξής:

α) η αμοιβή για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δικτυωμένες φορητές συσκευές (tablets) και τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) με μέγεθος εσωτερικής μνήμης τυχαίας προσπέλασης (RΑΜ) άνω των 4 GB ορίζεται σε 2% της αξίας τους”.

(…) β) η αμοιβή για τις συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, μαγνητικές ταινίες ή άλλους υλικούς φορείς πρόσφορους για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι υλικοί φορείς ψηφιακής αντιγραφής εκτός των αποθηκευτικών μέσων χωρητικότητας κάτω του 1 TByte όπως επίσης και για συσκευές ή εξαρτήματα ανεξάρτητα εάν λειτουργούν σε συνάρτηση ή μη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή αντιγραφή, μετεγγραφή ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγή (εκτός των σαρωτών και των εκτυπωτών) ορίζεται σε 6% της αξίας.

(…) γ) σε 4% της αξίας των φωτοτυπικών συσκευών, των σαρωτών, των εκτυπωτών, τον χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες καθώς και των αποθηκευτικών μέσων χωρητικότητας κάτω του 1 TByte.

Εννοείται πως τη νέα «εύλογη αμοιβή» οι  εταιρίες θα τη μετακυλήσουν στους καταναλωτές…

LEAVE A REPLY