1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας: Μελέτη για την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών της...

1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας: Μελέτη για την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών της Λάρισας

484
SHARE

Εντός του Απριλίου θα ανατεθεί η μελέτη από την ΕΡΓΟΣΕ για  τον σιδηρόδρομο στη Λάρισα, όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Θάνος Βούρδας, από το βήμα του «1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Θεσσαλίας» που διοργάνωσαν στη Λάρισα η εφημερίδα «Ελευθερία» και η Περιφέρεια Θεσσαλίας-Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

Η μελέτη θα αφορά τη μεταφορά του εμπορευματικού σταθμού διαλογής εκτός πόλης –  ο επιβατικός σταθμός όπως ανακοινώθηκε θα παραμείνει εντός της πόλης με παράλληλη ανάπλαση των γύρω εκτάσεων – καθώς επίσης και θα προτείνει τη βέλτιστη λύση στο χρόνο ερώτημα υπογειοποίηση ή υπερύψωση της σιδηροδρομικής γραμμής ή παράκαμψη της Λάρισας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βούρδας τόνισε σχετικά πως «η ΕΡΓΟΣΕ άμεσα εκπονεί ειδική μελέτη σκοπιμότητας για τη διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση της Λάρισας, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής διέλευσης μέσα από την πόλη. 
Η μελέτη, που θα εκπονηθεί με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς διασφαλίστηκαν σχετικοί πόροι, θα επικεντρώνεται στην εξέταση ρεαλιστικών λύσεων που αφ’ ενός θα μειώνουν την όχληση των κατοίκων, όπως για παράδειγμα θα είναι λύσεις που θα μετακινούν τον Εμπορευματικό Σταθμό εκτός του πυκνοδομημένου αστικού ιστού και αφ’ ετέρου θα εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες σιδηροδρομικής και οδικής κυκλοφορίας στην πόλη, όπως για παράδειγμα θα συμβεί εάν υλοποιηθεί η βύθιση ή η υπερύψωση της σιδηροδρομικής γραμμής όπου απαιτείται.
Η μελέτη στα συμπεράσματά της: Θα παρουσιάσει όλες τις δυνατές χαράξεις/ μηκοτομές της σιδηροδρομικής γραμμής μέσα από τη Λάρισα, θα υπολογίσει για κάθε λύση όλα τα σχετικά κόστη και τις αντίστοιχες ωφέλειες, θα προτείνει ρεαλιστικούς τρόπους χρηματοδότησης.
Η μελέτη θα ανατεθεί εντός του Απριλίου 2019 και θα ολοκληρωθεί εντός του φθινοπώρου του 2019. Ο ορίζοντας σχεδιασμού είναι το 2020, ώστε μέχρι το 2023 να μπορέσει η Λάρισα να αποκτήσει τις κατάλληλες σιδηροδρομικές υποδομές που θα εξασφαλίζουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη για την πόλη. 
Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται ότι οποιαδήποτε λύση πρόκειται να υλοποιηθεί θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν τόσο τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όσο και τους περιορισμούς, που προκύπτουν λόγω της ανάγκης συνεχούς λειτουργίας των σιδηροδρομικών γραμμών, της αδιάλειπτης, δηλαδή, ύπαρξης δρομολογίων και των γενικότερων ελληνικών και ευρωπαϊκών απαιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω σιδηροδρομική γραμμή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του βασικού Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Άξονα (άξονας Orient/East-Med)».

«Ο ΟΣΕ και η ΓΑΙΑΟΣΕ» επισήμανε επίσης ο κ. Βούρδας δρομολογούν άμεσα την εκπόνηση μελέτης για τη μεταφορά του εμπορευματικού κέντρου (σταθμού διαλογής) από τη σημερινή του θέση σε άλλη θέση, έξω από το κέντρο της Λάρισας και εξετάζεται η τοποθεσία «Κουλούρι», όπου υφίσταται ακίνητο έκτασης 300 στρεμμάτων περίπου επιπλέον των 100 στρεμμάτων που ανήκουν στον Δήμο. Επιπλέον, η μελέτη αυτή θα λαμβάνει υπ’ όψιν και τη δυνατότητα εναλλακτικής χάραξης της γραμμής έξω από το κέντρο της Λάρισας, για την εξυπηρέτηση των εμπορευματικών συρμών. 

Κατά τον ίδιο, επίσης, δρομολογείται άμεσα μελέτη για την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του σημερινού Επιβατικού Σταθμού που είναι ιδιοκτησίας του ΟΣΕ, σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λάρισας. 
Επίσης θα εξετασθεί η αξιοποίηση άλλων εκτάσεων ιδιοκτησίας ΟΣΕ στην πόλη της Λάρισας. Παράλληλα, ο ΟΣΕ προχωρά άμεσα στην κατασκευή των κατάλληλων προστατευτικών μέσων, ώστε να μην επιτρέπεται η πρόσβαση πολιτών προς την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή και όλες τις εγκαταστάσεις του και να παρέχεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια για το κοινωνικό σύνολο. Ήδη η σχετική εργολαβία είναι σε φάση υπογραφής και μέσα στον Απρίλιο αναμένεται η εγκατάσταση του αναδόχου.

Ικανοποίηση για τις παραπάνω εξαγγελίες εξέφρασε από το βήμα του συνεδρίου ο δήμαρχος Λαρισαίων, Απόστολος Καλογιάννης.

LEAVE A REPLY