Eurobank: Πρόκληση για την οικονομία η ανάκαμψη της παραγωγικότητας εργασίας

Eurobank: Πρόκληση για την οικονομία η ανάκαμψη της παραγωγικότητας εργασίας

256
SHARE
Eurobank: Σε θετική τροχιά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου

Ο ρυθμός πτώσης της ανεργίας βρίσκεται στο επίκεντρο της εβδομαδιαίας ανάλυσης της Eurobank που εκτιμά πως το στοίχημα για την παράλληλη ανάκαμψη της παραγωγικότητας της εργασίας παραμένει ζητούμενο για την ελληνική οικονομία.

«Είναι αναντίρρητα αποδεκτό ότι μια εκ των βασικών επιπτώσεων της ελληνικής μεγάλης ύφεσης (The Greek Great Depression) ήταν η υψηλή αύξηση του ποσοστού ανεργίας. Μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 62 μηνών, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα ενισχύθηκε κατά 20,7 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ). Πιο συγκεκριμένα, από 7,3% τον Μάιο 2008 (ιστορικό χαμηλό) διαμορφώθηκε στο 27,9% τον Ιούλιο 2013 (ιστορικά υψηλό). Την ίδια χρονική περίοδο η απώλεια του πραγματικού ΑΕΠ ήταν -26,5% ή -66,5 δισ. ευρώ», σημειώνει στην ανάλυσή της η Eurobank και προσθέτει: «Όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της μηνιαίας και της τριμηνιαίας έρευνας εργατικού δυναμικού (Labour Force Survey, LFS) που δημοσιεύει η ελληνική στατιστική αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), τα τελευταία 4 χρόνια, η προαναφερθείσα ανοδική πορεία του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα αντιστράφηκε. Αναλυτικότερα, από τον Αύγουστο 2013 μέχρι τον Αύγουστο 2017 καταγράφηκε πτώση της τάξης των -7,3 ποσοστιαίων μονάδων».

Η προαναφερθείσα εξέλιξη -προστίθεται στο εβδομαδιαίο δελτίο της τράπεζας- «συνδέεται κυρίως με την άμβλυνση της ύφεσης (η ελληνική οικονομία δύναται να χαρακτηριστεί ως στάσιμη τα τρία τελευταία χρόνια με τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης να διαμορφώνεται στο +0,7%, -0,3% και -0,2% για τα έτη 2014, 2015 και 2016 αντίστοιχα), τη σημαντική μείωση του κόστους εργασίας (την περίοδο 2007-2016 ο πραγματικός μισθός ανά εργαζόμενο μειώθηκε κατά -15,6%) και την ενίσχυση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 20,6% τον Αύγουστο 2017 από 20,9% τον Ιούλιο 2017. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκε πτώση της τάξης των -2,8 ποσοστιαίων μονάδων (ΠΜ). Η εν λόγω μεταβολή είναι η υψηλότερη που έχει σημειωθεί (σε απόλυτους όρους) από τη στιγμή που το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα άρχισε να μειώνεται σε ετήσια βάση (Μάρτιος 2014)».

Η Eurobank παρατηρεί ακόμη ότι «τους τελευταίους 8 μήνες ο ρυθμός πτώσης του ποσοστού ανεργίας παρουσιάζει ενίσχυση με τη μέση μηνιαία μεταβολή (Αύγουστος 2013 – Αύγουστος 2017) να διαμορφώνεται στις -0,15 ΠΜ. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) στις φθινοπωρινές εκτιμήσεις της αναθεώρησε επί τα βελτίω το ετήσιο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα για το έτος 2017 (21,8% από 22,8% (εαρινές εκτιμήσεις)). Ωστόσο, αναθεώρησε επί τα χείρω τον ετήσιο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης στο 1,6% από 2,1% (εαρινές εκτιμήσεις)».

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ-28…
Στο μεταξύ, όπως αναφέρεται στην ανάλυση της Eurobank, παρά την επιτάχυνση του ρυθμού πτώσης του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, ο λόγος των ανέργων ως προς το εργατικό δυναμικό εξακολουθεί να παραμένει αρκετά μεγαλύτερος σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέγεθος στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 κρατών μελών (ΕΕ-28).

Ειδικότερα, σε ότι αφορά το επίπεδο του ποσοστού ανεργίας, στην υψηλότερη θέση βρίσκεται η ελληνική οικονομία με 20,6% και ακολουθούν η Ισπανία (16,8%), η Ιταλία (11,1%), η Κροατία (10,7%), η Κύπρος (10,6%), η Γαλλία (9,7%), η Πορτογαλία (8,8%), η Φινλανδία (8,7%), η Λετονία (8,2%), η Λιθουανία (7,5%), η Σλοβακία (7,4%), το Βέλγιο (7,3%), η Σουηδία (6,6%), η Σλοβενία (6,5%), η Βουλγαρία (6,2%), η Ιρλανδία (6,1%), το Λουξεμβούργο (6,0%), η Δανία (5,7%), η Αυστρία (5,5%), η Εσθονία (5,4%), η Ρουμανία (5,1%), η Ολλανδία (4,7%), η Πολωνία (4,7%), η Ουγγαρία (4,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (4,2%), η Μάλτα (4,1%), η Γερμανία (3,6%) και η Τσεχία (2,8%).

Σε ότι αφορά δε τη σωρευτική μεταβολή του ποσοστού ανεργίας σε σχέση με τον Ιούλιο 2013, οι υψηλότερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ισπανία (-9,5 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ)) στην Πορτογαλία (-7,9 ΠΜ), στην Ελλάδα (-7,3 ΠΜ), στην Ιρλανδία (-6,9 ΠΜ), στη Σλοβακία (-6,9 ΠΜ), στην Κροατία (-6,6 ΠΜ), στη Βουλγαρία (-6,6 ΠΜ), στην Ουγγαρία (-5,9 ΠΜ), στην Πολωνία (-5,7 ΠΜ) και στην Κύπρο (-5,5 ΠΜ).

Το στοίχημα…
Όπως έχει αναφερθεί σε παλαιότερα τεύχη του δελτίου 7ημέρες ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ της Eurobank, η ενίσχυση της απασχόλησης και η παράλληλη ανάκαμψη της παραγωγικότητας της εργασίας αποτελούν δύο εκ των σημαντικότερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική οικονομία. «Σε όρους σωρευτικής αύξησης της απασχόλησης η ελληνική οικονομία βρίσκεται στην 6η υψηλότερη θέση (σε σύνολο 18 χωρών) με 5,6%, ωστόσο σε όρους σωρευτικής μεταβολής της παραγωγικότητας της εργασίας (πραγματικό προϊόν ανά απασχολούμενο) παρουσιάζει συρρίκνωση -2,1% (ή -0,1% αν μετρηθεί η παραγωγικότητα ως πραγματικό προϊόν ανά ώρα εργασίας). Η ανάκαμψη της παραγωγικότητας της εργασίας στην ελληνική οικονομία συνδέεται με την αύξηση του φυσικού κεφαλαίου (ενίσχυση των επενδύσεων), την αποτελεσματική εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη σταδιακή μείωση της φορολογίας», σημειώνεται στην ανάλυση της Eurobank.

LEAVE A REPLY