Monday , 15 July 2024

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Αρωγός ανάπτυξης και βιωσιμότητας – Νέες δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ συνεχίζει δυναμικά την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού διευρύνοντας τη διείσδυση του φυσικού αερίου στις περιοχές της Αδείας. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης 2021 – 2025, προβλέπονται επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου διανομής αλλά και επενδύσεις σε καινοτόμες εφαρμογές που ευνοούν την πορεία προς την ενεργειακή μετάβαση.

Η Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, έχει συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου, την αυξανόμενη διείσδυση που ανέρχεται σήμερα στο 63,5 % του πληθυσμού της Θεσσαλoνίκη και στο 67,5 % του πληθυσμού της Θεσσαλίας και τους προοδευτικά αυξανόμενους όγκους διανομής.

Κατά το διάστημα 2017-2020, από τη χρήση του φυσικού αερίου, η μείωση σε ρύπους  για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ανήλθε σε:

  • 1.185.507 τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
  • 6.678 τόνους διοξειδίου του θείου (SO2)
  • 2.798 τόνους μονοξειδίου του αζώτου(ΝΟ)

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ υποστήριξε τον Δήμο Θεσσαλονίκης στη διαμόρφωση του «Πάρκου Ανθέων» και του «Κήπου Νερού» στη Νέα Παραλία.

Αντίστοιχα, κατά το διάστημα 2017-2020 από τη χρήση του φυσικού αερίου, η μείωση σε ρύπους για την Περιφέρεια Θεσσαλίας ανήλθε σε:
– 717.705 τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
– 4.975 τόνους διοξειδίου του θείου (SO2).
– 1.657 τόνους μονοξειδίου του αζώτου(ΝΟ).

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ υποστήριξε τον Δήμο Λαρισαίων στη διαμόρφωση του Πάρκου «Τζένης Καρέζη» στη Νέα Πολιτεία Λάρισας.

Πάρκο Ανθέων-Θεσ/νίκη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, σηματοδοτώντας το θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο αυτής της δράσης.

Όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούρας, όπως ανέφερε: «Η στρατηγική της ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης που θέτουν στο επίκεντρο την περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθητοποίηση.

Το φυσικό αέριο αναδεικνύει τη δυναμική του καθώς αποτελεί το κυρίαρχο μεταβατικό καύσιμο για την απαλλαγή του άνθρακα και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με την υλοποίηση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής συντελούμε έμπρακτα στην εξοικονόμηση πόρων, στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι η Θεσσαλονίκη, ως στρατηγικό κέντρο των μεγάλων ενεργειακών εξελίξεων στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, αποτελεί πρωτεύουσα του φυσικού αερίου, καθώς χάρη στο υψηλό ποσοστό διείσδυσης του φυσικού αερίου που ανέρχεται στο 75% του πληθυσμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης, συντελεί καταλυτικά στην επίτευξη των στόχων τη Πολιτείας για την Ενέργεια και το κλίμα.

Σήμερα, ενώνουμε όλοι τις δυνάμεις μας και με αίσθημα ευθύνης χτίζουμε ένα καλύτερο περιβάλλον για να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα για τη άριστη συνεργασία στοπλαίσιο δράσεων με θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο. Ευχαριστώ επίσης, το προσωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου για τους κατοίκους και το περιβάλλον».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας επεσήμανε: “Ο Δήμος Θεσσαλονίκης γιορτάζει έμπρακτα την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Μια όμορφη γωνιά της πόλης μας αναπλάστηκε με την υποστήριξη της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Παραδίδουμε ένα καινούριο πάρκο με περισσότερο και καλύτερο πράσινο, με αναβαθμισμένο αστικό εξοπλισμό και με πληροφορίες για την ατμοσφαιρική ρύπανση της πόλης μας, η οποία βρίσκεται σε πολύ καλύτερα επίπεδα. Πλέον έχουμε νέα δεδομένα.

Η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα της χρήσης φυσικού αερίου και σε αυτό εξαιρετική συμβολή είχε η Εταιρεία Διανομής Αερίου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η Θεσσαλονίκη να πορεύεται με καλύτερο πράσινο και καλύτερες περιβαλλοντικές συνήθειες από όλους μας, ώστε να έχουμε το περιβάλλον που αξίζει σε μια ευρωπαϊκή μητρόπολη. Η προσπάθεια είναι συνεχής, αλλά και τα αποτελέσματα έρχονται διαρκώς και η πόλη μας είναι κάθε μέρα και καλύτερη”. 

Με στόχο την αποδέσμευση προστιθέμενης αξίας, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ διατηρεί συνεχή διάλογο διευρύνοντας τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές και επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.

Πάρκο “Τζένης Καρέζη”-Λάρισα

Ο Γενικός Διευθυντήςτης ΕΔΑ ΘΕΣΣ,Λεωνίδας Μπακούρας, τόνισε στην εκδήλωση: “Η στρατηγική της ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης που θέτουν στο επίκεντρο την περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθητοποίηση.
Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος για την ΕΔΑ ΘΕΣΣ μετουσιώνονται σε πράξη τόσο με την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Εταιρείας όσο και με πρωτοβουλίες που οδηγούν στη διαφύλαξη και την εύλογη διαχείριση των πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ανακηρύξει το 2021 ως έτος του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, εντάσσοντας στο Πρόγραμμά μας, την κατασκευή και ανάπλαση χώρων πρασίνου, οι οποίοι θα ωφελήσουν σημαντικό μέρος του πληθυσμού σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Στο σημείο αυτό, αξίζει να τονίσω ότι το φυσικό αέριο αναδεικνύει τη δυναμική του καθώς αποτελεί το κυρίαρχο μεταβατικό καύσιμο για την απαλλαγή του άνθρακα και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με την υλοποίηση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής καλλιεργούνται συνθήκες ανάπτυξης και μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς συντελούμε έμπρακτα στην εξοικονόμηση πόρων και στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Σήμερα, ενώνουμε όλοι τις δυνάμεις μας και με αίσθημα ευθύνης χτίζουμε ένα καλύτερο περιβάλλον για να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό και τον δήμαρχο Λαρισαίων, κ. Απόστολο Καλογιάννη για τη άριστη και αποδοτική συνεργασία στο πλαίσιο δράσεων που αποβαίνουν προς όφελος της κοινωνίας. Ευχαριστώ επίσης τους εκπροσώπους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, με τους οποίους έχουμε εδραιώσει μια αμφίδρομη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια για την ασφαλή διανομή φυσικού αερίου. Τέλος το προσωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ που αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τη μέχρι τώρα πορεία μας”.

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, δήλωσε: “Βρισκόμαστε εδώ σε ένα έργο ανθρώπινο, που υλοποιείται μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και αποτελεί μια έμπρακτη συνεισφορά για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ζωής των πολιτών.
Το έργο αυτό έρχεται να προστεθεί στις περιβαλλοντικές επιδόσεις του τόπου συμπληρώνοντας τη δράση που προέρχεται από την αποτελεσματική συνεργασία με την Εταιρεία Διανομής Αερίου για την υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Με αυτό τον τρόπο προσφέρονται κίνητρα στους πολίτες να μεταβούν στη χρήση του φυσικού αερίου, μειώνοντας το κόστος θέρμανσης και βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι τέτοια έργα όπως το «Πάρκο Τζένης Καρέζη», θα πρέπει να τα φυλάσσουμε και να τα συντηρούμε, ώστε να μπορούμε να τα απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε την ΕΔΑ ΘΕΣΣ και τη δημοτική αρχή”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *