Ξεκινά από Τετάρτη η επίταξη των ιδιωτών γιατρών

Ξεκινά από Τετάρτη η επίταξη των ιδιωτών γιατρών

162
SHARE

Στην επίταξη ιδιωτών ιατρών στις ειδικότητες Πνευμονολογίας, Παθολογίας, Αναισθησιολογίας και Γενικής Ιατρικής, με έδρα την Μακεδονία και την Θράκη προχωρά το υπουργείο Υγείας.

«Επιτάσσουμε από ώρα 8:00 π.μ. της 12ης.1.2022 και για χρονικό διάστημα ενός μηνός τις υπηρεσίες αφενός μη επιταχθέντων έως σήμερα ιατρών που διατηρούν ενεργείς συμβάσεις με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και αφετέρου μη συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών ιατρών, ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας, Αναισθησιολογίας και Γενικής Ιατρικής, οι οποίοι έχουν την επαγγελματική τους έδρα εντός των περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας», αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ.

Η έκδοση των «Φύλλων Επίταξης» θα γίνει από τις οικείες αστυνομικές αρχές και η επίδοση αυτών από όργανά τους καθώς και από υπαλλήλους του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Οι ιδιώτες γιατροί αφού λάβουν το φύλλο επίταξης, θα πρέπει την επομένη στις 8 το πρωί να εμφανισθούν στον τόπο που ορίζεται εντός του φύλλου, ήτοι σε νοσοκομείο ή θεραπευτήριο των περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς άσκηση καθηκόντων βαθμίδας αντίστοιχης προς αυτή του Επιμελητή Β’.

Υποχρέωση των επιστρατευμένων γιατρών είναι να τηρούν το ωράριο, το καθηκοντολόγιο και να συμμετέχουν στο σύστημα εφημεριών του νοσοκομείου και της κλινικής στην οποία ανήκουν.

LEAVE A REPLY