Saturday , 20 April 2024

Eurobank: Θετικές επιδόσεις στο α’ εξάμηνο του 2019

Θετικές ήταν οι επιδόσεις της Eurobank το Α΄ εξάμηνο 2019, με τα καθαρά κέρδη σε ενοποιημένο επίπεδο να διαμορφώνονται σε 90 εκατ. ευρώ. Πιο αναλυτικά:

-Tα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €685εκ. και ήταν μειωμένα κατά 3,6% έναντι του περυσινού Α΄ εξαμήνου.

  • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 12,9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €156εκ., λόγω των εσόδων από ενοίκια από τη συγχώνευση με τη Grivalia ύψους €15εκ. και υψηλότερων εσόδων κυρίως από τις εργασίες του Δικτύου καταστημάτων.
  • Τα οργανικά έσοδα υποχώρησαν ελαφρώς σε €841εκ., από €849εκ. το Α΄ εξάμηνο 2018., ενώ τα συνολικά έσοδα παρέμειναν σταθερά σε €912εκ.
  • Οι Λειτουργικές δαπάνες, σε συγκρίσιμη βάση, μειώθηκαν κατά 0,1% στον Όμιλο και 2,2% στην Ελλάδα έναντι του Α΄ Εξαμήνου 2018.
  • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση σε €399εκ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων κατά 1,4% σε €470εκ.
  • Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός κατά €321εκ. το Α΄ εξάμηνο 2019 και κατά €205εκ. το B΄ τρίμηνο 2019. Ο δείκτης των NPEs υποχώρησε κατά 7,9 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 32,8% στο τέλος Ιουνίου, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από 16% στο τέλος του τρέχοντος έτους και σε μονοψήφιο ποσοστό στο τέλος του 2021. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €2,4δισ. το Α΄ εξάμηνο, εκ των οποίων €2,2δισ. το Β΄ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα κυρίως της τιτλοποίησης €1,7δισ. στεγαστικών δανείων και του αρνητικού NPE formation. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε κατά 70 μονάδες βάσης έναντι του Α΄ τριμήνου 2019 και ανήλθε σε 54,5%.
  • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 3,4% έναντι του Α΄ εξαμήνου 2018 σε €348εκ. και αντιστοιχούσαν σε 190 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.
  • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε €95εκ. το Α΄ εξάμηνο 2019, περιλαμβανομένων κερδών υπεραξίας €30εκ. από την εξαγορά της Piraeus Bank Bulgaria.
  • Oι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 15,9% και 18,4% αντίστοιχα, έναντι δεικτών CET1 OCR 10,25% και CAD OCR 13,75% για το 2019.
  • Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €1,9δισ. έναντι του Α΄ τριμήνου 2019, περιλαμβανομένων €1,1δισ. από την εξαγορά της Piraeus Bank Bulgaria. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 86,5%, από 99,3% το αντίστοιχο εξάμηνο του περυσινού έτους.

Ο Φ. Καραβίας

«Τα αποτελέσματα της Eurobank στο πρώτο εξάμηνο του 2019 παραμένουν θετικά, σε τροχιά διατηρήσιμης κερδοφορίας, ενώ υλοποιούμε εντός χρονοδιαγράμματος, σε όλα τα επίπεδα, το εμπροσθοβαρές σχέδιο για την εξυγίανση του ισολογισμού μας», σχολίασε ο κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank και πρόσθεσε: «Η συμφωνία με την PIMCO για την τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) ύψους 2 δισ. ευρώ και το σχέδιο της σχετικής έγκρισης SRT (Significant Risk Transfer) την οποία λάβαμε νωρίτερα σήμερα από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) σηματοδοτούν ένα ακόμη ορόσημο για την ολοκλήρωση του επιταχυνόμενου σχεδίου μας. Την ίδια ώρα επιταχύνθηκε ο αρνητικός σχηματισμός NPE στα 205 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, μειώνοντας το συνολικό μας απόθεμα κατά 2,4 δισ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2019.
Βρισκόμαστε σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις ενόψει μιας επιπλέον τιτλοποίησης ενός χαρτοφυλακίου NPEs ύψους 7,5 δισ. ευρώ. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 7,9 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 32,8% που είναι το χαμηλότερο ποσοστό στην εγχώρια αγορά και με βελτιωμένη κάλυψη από προβλέψεις. Παραμένουμε δεσμευμένοι στο στόχο μας για μονοψήφιο ποσοστό NPEs έως το τέλος του 2021.
Σε περιβάλλον ιστορικά χαμηλών επιτοκίων, διατηρούνται οι πιέσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους, αν και αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες. Η ρευστότητα βελτιώθηκε στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή ωθώντας το λόγο των δανείων προς καταθέσεις στο νέο χαμηλό επίπεδο του 86,5%, βελτίωση κατά περίπου 13 ποσοστιαίες μονάδες από το τέλος του 2018. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΡΒΒ στη Βουλγαρία. Μετά από αυτή την κίνηση η θυγατρική μας στη Βουλγαρία, η Postbank είναι η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα. Οι διεθνείς μας δραστηριότητες εξακολουθούν να συμβάλλουν σημαντικά στα συνολικά αποτελέσματα και την κερδοφορία.
Η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή με το δείκτη CET1 (πλήρης εφαρμογή) να διαμορφώνεται στο 15,9% και το δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 18,4%. Και οι δύο δείκτες υπερβαίνουν σημαντικά τις εποπτικές απαιτήσεις, επιτρέποντάς μας να προχωρήσουμε στις σχεδιαζόμενες ενέργειες μας.
Εστιάζουμε στην ολοκλήρωση του στρατηγικού μας σχεδίου για την αποκατάσταση των βασικών δεικτών της Τράπεζας σε επίπεδα παρεμφερή με τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο και ταυτόχρονα εντείνουμε τις προσπάθειες ώστε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό το νέο περιβάλλον στην ελληνική αγορά. Ο περιορισμός των πολιτικών αβεβαιοτήτων και η έμφαση στην ανάπτυξη που θα στηρίζεται στις επενδύσεις, δημιουργούν νέες ευκαιρίες και νέες προοπτικές για την οικονομία. H πλήρης άρση των κεφαλαιακών περιορισμών (capital controls) αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα επιστροφής στην κανονικότητα, ιδιαίτερα προς την επενδυτική κοινότητα. Πιστεύουμε ότι θα δώσει περαιτέρω ώθηση στο οικονομικό κλίμα, θα βοηθήσει την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και θα συμβάλει στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας. Η Eurobank δεσμεύεται να στηρίξει τους πελάτες της, ειδικά τις δυναμικές, καινοτόμες, εξωστρεφείς επιχειρήσεις, και να χρηματοδοτήσει την οικονομία τόσο στα τρέχοντα όσο και σε σημαντικά υψηλότερα, επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *