Friday , 1 March 2024

Έξυπνο σωσίβιο για θαλάσσια σπορ, εικονικές καταδύσεις και άλλες καινοτομικές πρακτικές στην γαλάζια οικονομία με την υποστήριξη του ΕΒΕΘ

Έξυπνο σωσίβιο για θαλάσσια σπορ (ιστιοπλοΐα,  kitesurfing και windsurfing), εικονικές καταδύσεις για εκπαίδευση δυτών και διάφορες άλλες καινοτόμες πρακτικές στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας περιλαμβάνονται στα έντεκα καινοτόμα σχέδια που υποστήριξε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) στο πλαίσιο των έργων 4helix+ και BLUE_BOOST, στα οποία συμμετείχε και αποσκοπούν στην ανάπτυξη καινοτομίας στις επιχειρήσεις της “Γαλάζιας Ανάπτυξης”.

Το έργο 4helix+, που ήταν ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg MED 2014 – 2020, είχε ως κύριο σκοπό την προώθηση της δημιουργικής καινοτομίας στις Πολύ Μικρές, Μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις της ‘’γαλάζιας ανάπτυξης’’ (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, επεξεργασία αλιευμάτων, ναυπήγηση σκαφών, θαλάσσιος – παράκτιος τουρισμός, θαλάσσιες βιοτεχνολογίες κλπ.), μέσω coaching, δικτύωσης, συνεργασίας με φορείς – επιχειρήσεις του τομέα των πολιτιστικών – δημιουργικών βιομηχανιών και μηχανισμού χορήγησης κουπονιών καινοτομίας. Η περίοδος υλοποίησής του ήταν από την 1η Φεβρουαρίου 2018 – 31η Οκτωβρίου 2020.

Το έργο BLUE_BOOST ήταν ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg ADRION 2014 – 2020 και  είχε στόχο την ενίσχυση του δυναμικού καινοτομίας σε τομείς της ‘’Γαλάζιας Ανάπτυξης’’ της περιοχής του ADRION (Αδριατική – Ιόνιο), μέσω τις ενίσχυσης των καινοτομικών δυνατοτήτων Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, της εφαρμογής διακρατικού μηχανισμού κουπονιών καινοτομίας και της υποστήριξης της διακρατικής δικτύωσης (με περίοδο υλοποίησης από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Ιανουαρίου 2021).

Ειδικότερα, στο 4helix+ υποβλήθηκαν, μέσω του Portal ‘’CYBERSPACE”, 84 προτάσεις συνολικά, 16 εκ των οποίων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις της γαλάζιας ανάπτυξης της Περιφέρειaς Κεντρικής Μακεδονίας. Επελέγησαν, μετά από αξιολόγηση, 48 προτάσεις συνολικά (έξι από το ΕΒΕΘ). Οι προτάσεις επιχειρήσεων της “Γαλάζιας Ανάπτυξης”, οι οποίες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 4helix+, μέσω του ΕΒΕΘ, είναι οι εξής:

 • ‘’Εικονική κατάδυση στο ναυάγιο του Χριστόφορος’’.

Δημιουργία μιας εφαρμογής εικονικής κατάδυσης στο ναυάγιο του πλοίου ‘’Χριστόφορος’’ που βρίσκεται στη Σκόπελο, για την εκπαίδευση δυτών, αλλά και για τη δυνατότητα ‘’επίσκεψης’’ του ναυαγίου σε όποιον δεν μπορεί να καταδυθεί.

 • ‘’Έξυπνο σωσίβιο για θαλάσσια σπορ (ιστιοπλοΐα,  kitesurfing και windsurfing)’’.

Σχεδιασμός ενός πρωτότυπου “έξυπνου” σωσίβιου για θαλάσσια σπορ, το οποίο προβλέπει την ύπαρξη συστήματος θέρμανσης (για αποφυγή υποθερμίας) και γεωεντοπισμού, σε περίπτωση κινδύνου.

 • ‘’Προώθηση Καινοτόμων, αειφόρων βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας’’.

Σχεδιασμός στρατηγικής marketing επιχείρησης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών, βάσει καινοτόμων εργαλείων, καθώς και σχεδιασμός / δημιουργία επικοινωνιακών εργαλείων (business card, leaflet και web site).

 • ‘’Ορίστε τη Θάλασσά σας, ιστιοπλοΐα και περιβαλλοντική δράση’’.

Σχεδιασμός και δημιουργία ενός Portal, μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πέρα από το να ενημερώνονται σχετικά με τις υπηρεσίες επιχείρησης εκμετάλλευσης / διαχείρισης  σκαφών αναψυχής , να σχεδιάζουν τις εκδρομές τους με τα διαθέσιμα σκάφη αναψυχής, εμπλουτίζοντας τες με πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, περιβαλλοντικά κλπ. στοιχεία.

 • ‘’’Εφαρμογή για πρόσβαση των πελατών στις υπηρεσίες ξενοδοχείου και επανασχεδιασμός ιστοσελίδας’’.

Σχεδιασμός και δημιουργία μιας εφαρμογής για την υποβολή αιτημάτων για υπηρεσίες μέσω των κινητών των πελατών του ξενοδοχείου, καθώς και επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας και της εταιρικής εικόνας του

 • ‘’Ανάπτυξη και βελτίωση στρατηγικών marketing μέσω αλγορίθμων μηχανικής εκμάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης’’.

Αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας επιχείρησης  on line marina για ενοικίαση σκαφών αναψυχής, μέσω της εφαρμογής ενός συστήματος μηχανικής εκμάθησης (machine learning), με χρήση αλγορίθμων και τεχνητής νοημοσύνης που θα την βοηθά να προσαρμόζεται καλύτερα στις ανάγκες των πελατών της

Στο πλαίσιο του BLUE_BOOST υποβλήθηκαν 59 προτάσεις συνολικά, 11 εκ των οποίων από επιχειρήσεις της “Γαλάζιας Ανάπτυξης” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επελέγησαν, μετά από αξιολόγηση, 35  προτάσεις συνολικά (5 από το ΕΒΕΘ). Οι προτάσεις επιχειρήσεων, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του BLUE_BOOST, μέσω του ΕΒΕΘ, είναι οι εξής:

 • ‘’Πολυτροφική υδατοκαλλιέργεια ως καινοτομικό εργαλείο σε μια μονάδα καλλιέργειας σπιρουλίνας’’.

Διερεύνηση των δυνατοτήτων καλλιέργειας γαρίδας στις δεξαμενές όπου παράγεται η σπιρουλίνα, κατά την χειμερινή περίοδο, όταν οι εν λόγω δεξαμενές δεν χρησιμοποιούνται.

 • ‘’Χρήση αντιεπιβιωτικής επικάλυψης σε δίχτυα -παγίδες για την παράκτια αλιεία’’ .

Σχεδιασμός, κατασκευή και δοκιμή στο θαλάσσιο περιβάλλον, διχτυών – παγίδων για την παράκτια αλιεία, με τη χρήση επικάλυψης που περιορίζει τη συσσώρευση βιομάζας στο δίχτυ, δοκιμάζοντας τόσο συμβατικές, όσο και εναλλακτικές (οικολογικές) ουσίες.

 • ‘’Ανάπτυξη μιας μεθόδου τεχνητής αναπαραγωγής για ολοθούρια’’ Ανάπτυξη μεθόδου τεχνητής αναπαραγωγής ολοθουρίων με σκοπό την παραγωγή υγιούς και πιστοποιημένου γενετικού υλικού, έτσι ώστε η ωφελούμενη επιχείρηση να μπορέσει να δημιουργήσει μελλοντικά την πρώτη μονάδα καλλιέργειας ολοθουρίων στην Ελλάδα.
 • ’Χρησιμοποιώντας ένα  on-line σύστημα παρακολούθησης για τον έλεγχο των συνθηκών ασφαλείας των μυδιών’’.

Ανάπτυξη ενός on-line συστήματος παρακολούθησης οστρακοειδών, για την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσιμων σημείων των λειτουργιών της επιχείρησης.

 • ‘’Άλμη βασισμένη σε ροδόνερα για τη διατήρηση φιλέτων ψαριού υψηλής διατροφικής αξίας ’’.

Παραγωγή κονσερβοποιημένων  φιλέτων ψαριού υψηλής διατροφικής αξίας, τα οποία διατηρούνται μέσα σε διαφορετικά είδη άλμης βασισμένης σε ανθόνερα, που  δημιουργήθηκαν, αξιοποιώντας ελληνικά αρωματικά φυτά, πλούσια σε αντιοξειδωτικά.-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *