Έρευνα ΕΒΕΘ: Πιο αισιόδοξες για το 2020 οι επιχειρήσεις της Θεσ/νίκης-Μεγάλα «αγκάθια»...

Έρευνα ΕΒΕΘ: Πιο αισιόδοξες για το 2020 οι επιχειρήσεις της Θεσ/νίκης-Μεγάλα «αγκάθια» οι φορολογικές-ασφαλιστικές υποχρεώσεις

237
SHARE

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2020 διατυπώνουν οι επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΘ, που “αποχαιρέτησαν” ένα βελτιωμένο 2019, σε σύγκριση τουλάχιστον με το 2018, αλλά εξακολουθούν να ταλανίζονται από τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους και την σχέση τους με το τραπεζικό σύστημα.

Τα παραπάνω είναι σε γενικές γραμμές τα συμπεράσματα έρευνας (με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω του διαδικτύου) του ΕΒΕΘ, η οποία διενεργήθηκε από την εταιρεία Palmos Analysis, σε δείγμα 152 επιχειρήσεων-μελών του Επιμελητηρίου, στο χρονικό διάστημα 11-19 Φεβρουαρίου 2020.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις σε ποσοστό 42% απαντούν ότι το 2019 ο κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε, σε 24% ότι μειώθηκε και σε 34% ότι παρέμεινε στα ίδια επίπεδα.

Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2018 ήταν αύξηση του τζίρου από το 28% των επιχειρήσεων, μείωση από το 36% και διατήρηση στα ίδια επίπεδα από το 35%.

Η σύγκριση μεταξύ 2019 και 2018 αναδεικνύει πως είναι σαφώς ενισχυμένος ο αριθμός των επιχειρήσεων με αύξηση τζίρου κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς.

Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία και για την απασχόληση στις επιχειρήσεις, όπου η διατήρηση των θέσεων εργασίας φτάνει στο υψηλό ποσοστό του 72% το 2019, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 58% το 2018.

Πρόθεση αύξησης των θέσεων εργασίας το 2019 κατέγραψε το 20% των επιχειρήσεων (23% το 2018) και μείωση μόλις το 5% (18% το 2018).

Ωστόσο, οι φορολογικές-ασφαλιστικές υποχρεώσεις και η ρευστότητα παραμένουν και μάλιστα με αυξημένα ποσοστά τα κυρίαρχα προβλήματα, που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες πέρσι παρουσίασαν ελαφρά καλύτερες επιδόσεις, σε σχέση με το 2018, στα θέματα της μείωσης του κύκλου εργασιών (υπάρχει τάση ανάσχεσης της περαιτέρω συρρίκνωσης του τζίρου), των επισφαλειών από πελάτες και της πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό.

Στον εξαγωγικό τομέα, το 2019 δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καλύτερο από το 2018 με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς οι επιχειρήσεις στο ερώτημα: “Σε σχέση με τις εξαγωγές, το 2019 ήταν μία χρονιά καλύτερη, χειρότερη ή περίπου ίδια για την επιχείρηση σας σε σχέση με το 2018;” δηλώνουν αμετάβλητη εικόνα σε ποσοστό 53% (31% το περσινό αντίστοιχο ποσοστό), καλύτερη το 20% (34% πέρσι) και χειρότερη το 24% (28% πέρσι).

Ευοίωνο προδιαγράφεται το 2020

Σε γενικές γραμμές, το 2020 αναμένεται ότι θα είναι μία καλύτερη χρονιά από το 2019 για περισσότερες επιχειρήσεις (το 41% εκτιμά κάτι τέτοιο, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 34% πέρσι) και σίγουρα λιγότερο χειρότερη (το 13% την περιμένει χειρότερη, έναντι ποσοστού 27% πέρσι).

Οι σχέσεις των επιχειρήσεων με το τραπεζικό σύστημα δεν δείχνουν να έχουν εξομαλυνθεί ακόμη αρκετά. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις τους, το 51% δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο από την σχέση του με το τραπεζικό σύστημα το τελευταίο τρίμηνο, έναντι 44% που απαντά πως είναι ικανοποιημένο και 5% δεν γνωρίζει/δεν απαντά.

Αντίθετα με θετικό πρόσημο είναι όσα λένε οι επιχειρήσεις για τις πωλήσεις τους το επόμενο τρίμηνο, καθώς σε ποσοστό 41% απαντούν πως θα αυξηθούν, 41% ότι θα παραμείνουν αμετάβλητες, 12% ότι θα μειωθούν και 6% δεν γνωρίζει/δεν απαντά.

Αντίστοιχα ενθαρρυντική είναι και η εικόνα στο πεδίο της απασχόλησης για το επόμενο τρίμηνο, αφού το 75% δηλώνει πως δεν θα κάνει αλλαγές, 16% πως θα την αυξήσει, 6% ότι θα την μειώσει και 3% δεν γνωρίζει/δεν απαντά.

Πάντως, για το επόμενο τρίμηνο οι σχέσεις των επιχειρήσεων με το τραπεζικό σύστημα διαφαίνεται ότι εξομαλύνονται σε κάποιο βαθμό, συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2019. Στο πλαίσιο αυτό, για την κάλυψη των δανειακών αναγκών τους, οι επιχειρήσεις απαντούν σε ποσοστό 15% ότι θα γίνει με καλύτερους όρους, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 6% πέρσι. Δυσμενέστερους όρους αναμένει το 14%, έναντι 28% πέρσι, ίδιους όρους το 41%, έναντι 40% πέρσι, ενώ το 30% δεν γνωρίζει/δεν απαντά (πέρσι το 26% δεν γνώριζε/δεν απαντούσε).

LEAVE A REPLY