Saturday , 2 March 2024

Έρευνα ΕΒΕΘ: Το 77% των επιχειρήσεων ζητά μείωση φορολογίας και ασφαλιστικών εισφορών

Το 77% των επιχειρήσεων μελών του ΕΒΕΘ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης) ζητά μείωση φορολογίας και ασφαλιστικών εισφορών, ενώ το 83% θεωρεί ότι η ρύθμιση των 120 δόσεων ήταν στη σωστή κατεύθυνση, σύμφωνα με τα πορίσματα έρευνας της εταιρείας Palmos Analysis, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΕΒΕΘ σε δείγμα 110 επιχειρήσεων-μελών του Επιμελητηρίου με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, μέσω του συστήματος PrimoQ.

Ειδικά στο φορολογικό πεδίο, οι επιχειρήσεις ιεραρχώντας τα πεδία, τα οποία κρίνουν ως σημαντικότερα, ζητούν σε μεγαλύτερο βαθμό την μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% στο 20% σε βάθος διετίας και έπεται η συρρίκνωση του ΦΠΑ σε 11% και 22% από 13% και 24% αντίστοιχα, η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η μείωση του συντελεστή φορολογίας των ελευθέρων επαγγελματιών από 22% σε 9% και η αποπληρωμή των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Στη συνέχεια τοποθετούν τον διπλασιασμό του χρόνου συμψηφισμού ζημιών και δυνατότητα υπεραποσβέσεων για νέες επενδύσεις σε ποσοστό 200%, τη μείωση του συντελεστή του φόρου μερισμάτων από το 10% στο 5% και την καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής για τις επιχειρήσεις.

Όπως εκτιμούν οι επιχειρήσεις, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, εκτός από την συρρίκνωση φόρων-ασφαλιστικών εισφορών, απαιτείται να εστιάσει (ποσοστό 14% λαμβάνει η σχετική απάντηση των επιχειρήσεων του δείγματος) και στην παροχή κινήτρων για επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το 70% των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του καλοκαιριού θα έχει θετική επίδραση στη δική τους επιχείρηση, το 20% σχεδόν καμία επίδραση, το 7% δεν ξέρει-δεν απαντά και το 3% εκτιμά πως θα έχει αρνητική επίδραση.

Οι προτάσεις των επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις αναδεικνύουν και μία σειρά από άλλα μέτρα και προτάσεις (μέσα από μία σχετική ερώτηση ανοιχτού τύπου), τα οποία θεωρούν ότι χρειάζεται να κάνει πράξη η κυβέρνηση και τα κυριότερα είναι τα εξής:

Να στηθούν σε νέα πιο χρηστική βάση τα προγράμματα του ΕΣΠΑ με διαβούλευση των πραγματικών μικρομεσαίων επιχειρηματιών

Να υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση στις τράπεζες προς όφελος των πληγέντων από την οικονομική κρίση του 2010, που βρίσκονται στις λίστες του Τειρεσία

Να μειωθεί η γραφειοκρατία

Αξιολόγηση της Δημόσιας Διοίκησης με βάση την ταχεία/ ουσιαστική εξυπηρέτηση του πολίτη ή επιχειρηματία και όχι με βάση το χρόνο απόκρισης σε αιτήματα (που πιθανώς δεν παράγει αποτέλεσμα για τον πολίτη).

Καθιέρωση αφορολογήτου για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Ενοποίηση όλων των αριθμών μητρώων σε ένα πχ μόνο ΑΦΜ.

Επιτάχυνση στην επίλυση δικαστικών διαφορών.

Κατάργηση προκαταβολής φόρου μαζί με την ετήσια φορολόγηση και αντικατάσταση με εθελούσια προκαταβολή μέσα στην χρήση. Η προκαταβολή να έχει μπόνους.

Να δοθούν κίνητρα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για εκσυγχρονισμό εξοπλισμού εκτός ΕΣΠΑ

Όλες οι οικονομικές ελαφρύνσεις των επιχειρήσεων καλό είναι να συνδέονται με τις προσπάθειες που κάνει μια επιχείρηση για την ανάπτυξή της. Επιχειρήσεις που επενδύουν σε πάγια και προσωπικό με σκοπό την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό τους καλό είναι να λαμβάνουν περισσότερα φορολογικά και άλλα οφέλη, ενώ ταυτόχρονα να ελέγχεται η πρόοδός τους. Εάν η επιχείρηση επί 5ετία επενδύει και δεν αναπτύσσεται ίσως θα πρέπει να επανεξετάζεται η προνομιακή πολιτική της πολιτείας απέναντί της. Επίσης θα πρέπει να εξετάζεται συνεχώς η οικονομική πορεία μιας επιχείρησης με την ταυτόχρονη μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων των ιδιοκτητών ή των μετόχων της και των στενών συγγενών τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *