Tuesday , 5 March 2024

Αναβάθμιση των υπηρεσιών διαδικτύου στη δυτική Θεσσαλονίκη ζητά το ΕΒΕΘ

Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών διαδικτύου στη δυτική Θεσσαλονίκη ζητά το ΕΒΕΘ με επιστολή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακκάκη, τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση, τη γενική γραμματέα Βιομηχανίας, Θωμαΐδα Ευτυχίδου και τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα.

Η χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών διαδικτύου στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπως επισημαίνεται στην επιστολή, την οποία υπογράφει ο ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, Μανώλης Βλαχογιάννης, προκαλεί προβλήματα στις στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή, λόγω της χαμηλής ταχύτηταςκαι της περιορισμένης δυνατότητας πρόσβασης.

Από τη διερεύνηση του θέματος και τη διαβούλευση με εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, συμφωνα με τη διοίκηση του ΕΒΕΘ, προέκυψε ότι στις περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης σημαντικό παράγοντα υστέρησης στην προσλαμβανόμενη από τις επιχειρήσεις ποιότητα υπηρεσιών διαδικτύου αποτελεί το γεγονός ότι το κτιριακό απόθεμα που χρησιμοποιείται για τη στέγαση επιχειρήσεων είναι πεπαλαιωμένο και σε κάθε περίπτωση σχεδόν ακατάλληλο για να υποδεχθεί επιχειρήσεις με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες σε υπηρεσίες διαδικτύου. Το δε κόστος των απαιτούμενων κτιριακών παρεμβάσεων για την εγκατάσταση, για παράδειγμα, των οπτικών ινών και του συνοδού εξοπλισμού είναι αποθαρρυντικό, με συνέπεια οι επιχειρήσεις της περιοχής να στερούνται πρόσβασης σε υπερυψηλές ταχύτητες.

Πρόταση

Το ανωτέρω πρόβλημα, το οποίο ενδεχομένως παρατηρείται και σε άλλες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το ΕΒΕΘ, “χρήζει κατά τη γνώμη μας άμεσης αντιμετώπισης μέσω σημαντικών επενδύσεων για την τεχνολογική αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, όπου απαιτείται, για να μην οδηγήσει ο επιχειρούμενος ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας σε επιδείνωση και όξυνση των χωρικών ανισοτήτων. 

Προτείνεται, λοιπόν, ο σχεδιασμός μία νέας Δράσης στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», με ενδεχόμενες συνέργειες με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», καθώς και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Στόχο της Δράσης θα πρέπει να αποτελεί η χρηματοδοτική ενίσχυση και με κάθε τρόπο διευκόλυνση κατασκευαστικών εργασιών στα υφιστάμενα κτίρια, προκειμένου να αποκτήσουν τις κατάλληλες υποδομές για την προσέλκυση επιχειρήσεων που βασίζουν τη δραστηριότητά τους στις ψηφιακές τεχνολογίες. Η δι’ αυτόν τον τρόπο επανεργοποίηση αργού κτιριακού αποθέματος, ιδιαίτερα δε και αυτού που βρίσκεται υπό την κυριότητα ή διαχείριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, θα συμβάλλει στην εκδήλωση νεοφυών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που θα κατανέμονται πιο ισόρροπα στις διάφορες περιοχές της χώρας.

Επίσης, θα ήταν χρήσιμο, κατά τη γνώμη μας, να ενταχθούν στην παραπάνω προτεινόμενη Δράση και επενδύσεις των ΟΤΑ που θα διευκόλυναν την αποτελεσματική εγκατάσταση των κατάλληλων δικτύων”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *