Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το Πληροφοριακό Δελτίο για τη Δημόσια Πρόταση...

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το Πληροφοριακό Δελτίο για τη Δημόσια Πρόταση της Belterra-Σαββίδη προς τους μετόχους της ΟΛΘ Α.Ε.

266
SHARE

Εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας Belterra Investments LTD. προς τους μετόχους της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΛΘ Α.Ε.).

Υπενθυμίζεται ότι ο προτείνων (η Belterra) έχει δηλώσει ότι εάν μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης κατέχει  συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, δεν θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (το «Δικαίωμα Εξαγοράς»), όπως και ότι δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

LEAVE A REPLY