Wednesday , 22 March 2023

ΕΔΑ ΘΕΣΣ και Δήμος Θεσσαλονίκης για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η στρατηγική της ΕΔΑ ΘΕΣΣ βασίζεται στην ισόρροπη ανάπτυξη της επιχειρησιακής και οικονομικής της δραστηριότητας και τη δημιουργία μετρήσιμης αξίας για την κοινωνία, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, μεγιστοποιώντας την θετική επίδραση του έργου της στις περιοχές της Αδείας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνου Ζέρβα, του Γενικού Διευθυντή, κ. Λεωνίδα Μπακούρα και των στελεχών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Στο επίκεντρο τέθηκε η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η μείωση της αιθαλομίχλης στην Θεσσαλονίκη από τη χρήση του φυσικού αερίου.

Χάριν στη διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου και την αντικατάσταση συμβατικών ρυπογόνων καυσίμων για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών (οικιακούς, εμπορικούς, βιομηχανία), η Εταιρεία – από την ίδρυση της έως και σήμεραέχει συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.

Μόνο κατά το διάστημα 2017-2021, από τη χρήση του φυσικού αερίου, η εξοικονόμηση σε αέριους ρύπους  για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ανήλθε σε:

  • 1,6 εκ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
  • 8,8 χιλ. τόνους διοξειδίου του θείου (SO2)
  • 3,7 χιλ. τόνους μονοξειδίου του αζώτου(ΝΟ)

Απόρροια αυτής της στρατηγικής αλλά και της δέσμευσης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι η ενσωμάτωση κριτηρίων Βιωσιμότητας (ESG) σχετικών με το Περιβάλλον, την  Κοινωνία,  και τη Διακυβέρνηση. Το φυσικό αέριο αυξάνει σταθερά τη δυναμική του, γεγονός που αποτυπώνεται στον υψηλό βαθμό διείσδυσης στη Θεσσαλονίκη, που ξεπερνά σήμερα το 77% του πληθυσμού της πόλης. Ποσοστό που αναδεικνύει τη διαχρονική εμπιστοσύνη των

καταναλωτών προς -το πιο οικολογικό συμβατικό καύσιμο- που για περισσότερο από 22 χρόνια αποτελεί την πιο ασφαλή, εύχρηστη και προσιτή μορφή ενέργειας, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον. Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούρας, δηλώνει σχετικά: «Η περιβαλλοντική μέριμνα και η στρατηγική βιωσιμότητας της Εταιρείας, ενσωματώνεται σε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων, με την εφαρμογή βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών, μέσα από το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης. Όντας ενεργό μέλος της κοινωνίας, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στην ανάπτυξη των οικοσυστημάτων εντός του αστικού ιστού. Παρά τις ενεργειακές προκλήσεις που διανύουμε, η αναλλοίωτη εμπιστοσύνη των πολιτών της Θεσσαλονίκης στο φυσικό αέριο, αφενός αποτελεί έρεισμα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της πόλης και αφετέρου, την κινητήριο δύναμη που μας δίνει ώθηση να συνεχίσουμε την υλοποίηση της βιώσιμης αναπτυξιακής μας στρατηγικής».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος, κ. Ζέρβας, ανέφερε ότι οι συνέργειες μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Εταιρείας παράγουν αυξανόμενο περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος για την πόλη. Κοινό σημείο αναφοράς αποτελεί η θεμελίωση ενός υγειούς περιβάλλοντος τόσο για το σήμερα όσο και για τις επόμενες γενιές. Αναγνώρισε ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει μειωθεί σημαντικά και σε αυτό έχει συμβάλλει καθοριστικά το φυσικό αέριο, που παραμένει η πρώτη επιλογή των κατοίκων της Θεσσαλονίκης. Αξιοσημείωτο χαρακτηρίστηκε το γεγονός ότι πλέον η Θεσσαλονίκη πορεύεται με υψηλό αίσθημα ευθύνης και καλύτερες περιβαλλοντικές συνήθειες.

Παράλληλα, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ συνεχίζει την ανάπτυξη της αγοράς στις περιοχές της Αδείας και τη μεγιστοποίηση της  διείσδυσης του φυσικού αερίου -του κυρίαρχου μεταβατικού καυσίμου προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπό αυτό το πρίσμα, αναδύεται ο καταλυτικός ρόλος των δικτύων διανομής για την υποδοχή  των ανανεώσιμων αερίων  και την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού συμπλέγματος. Τα ανανεώσιμα αέρια και ειδικότερα το βιομεθάνιο, μπορούν να συμβάλουν άμεσα στην απανθρακοποίηση του τελικού ενεργειακού μείγματος, να μειώσουν την εξάρτηση από τις εισαγωγές φυσικού αερίου, αλλά και να παρέχουν μια οικονομικά προσιτή και τοπικά παραγόμενη εναλλακτική μορφή ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Τα ανανεώσιμα αέρια, θα αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο που γεφυρώνει τους κλιματικούς στόχους, την κοινωνική αποδοχή του νέου ενεργειακού οικοσυστήματος και την τοπική ανάπτυξη.

Η Εταιρεία υποστηρίζει την ευρωπαϊκή νομοθετική ατζέντα για την ενέργεια και το περιβάλλον που συμπληρώνεται από τις επιδιώξεις του νέου σχεδίου δράσης RepowerEU. Η κοινοτική στρατηγική αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση για τη ταχεία ενεργειακή μετάβαση όπου οι πολιτικές για το κλίμα, την ενέργεια και τη βιοποικιλότητα αλληλοενισχύονται.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *