Saturday , 4 February 2023
ȅӓKύɊǠ- ĉLQԕщ`ԙ͠őÁƏ͙̅͠ӔǍ ŕH ōϘǠԇӠЁяՓɁӇӠԏՠӗńɏՠPϊсԉʏЏɇӇӠԇӠŔIщS ӔǠՋǨPHASMA/A.MICHAILIDIS)

ΕΥΑΘ: Οδεύει προς έκτακτη γ.σ. για αντικατάσταση του διευθύνοντος συμβούλου

Σε οριστική ρήξη φαίνεται πως έχουν έρθει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. και η διοίκηση της ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο), η οποία συγκαλεί έκτακτη γ.σ. των μετόχων για την αντικατάστασή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατόπιν αιτήματος της ΕΕΣΥΠ, το δ.σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. αναμένεται να συνεδριάσει τη Δευτέρα, προκειμένου να συγκαλέσει έκτακτη γ.σ., με θέμα την αντικατάσταση μελών της διοίκησης.

Η ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με διαρροές, έχει ζητήσει την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου, κ.Νάσσου Γεωργιάδη, οι διαφορές των δύο πλευρών αφορούν τη σύμβασή του – σύμφωνα με διαρροές από την ΕΕΣΥΠ η διαφορά αφορά την αμοιβή, ενώ σύμφωνα με το περιβάλλον του κ.Γεωργιάδη τη φύση της σύμβασης και δεδομένου ότι μέχρις στιγμής τουλάχιστον δεν υπάρχει παραίτηση, η ΕΕΣΥΠ συγκαλεί την έκτακτη γ.σ. για να δρομολογήσει τις εξελίξεις που επιθυμεί.

Με βάση το πρωτόκολλο, που προβλέπει ότι η γ.σ. μπορέι να συγκληθεί εντός το λιγότερο 20 ημερών από την σχετική απόφαση, αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *