Friday , 19 July 2024

Ισχυρά αποτελέσματα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για το 2020 με αυξημένα κέρδη κατά 3,2%

Τα αποτελέσματα χρήσης του 2020 της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας, μετά από απόφαση που ελήφθη κατά τη χθεσινή συνεδρίαση.

Όπως τόνισε ο Γενικός Διευθυντής, παρά την έντονη μεταβλητότητα που επικράτησε λόγω της πανδημίας, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ κατέγραψε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης για το 2020, συνεχίζοντας την επιτυχημένη της πορεία.

Η Εταιρεία μερίμνησε για την απρόσκοπτη συνέχιση όλων των λειτουργιών της, σεβόμενη πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία, το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της διαφάνειας, της αμεροληψίας, και της ίσης μεταχείρισης των Χρηστών Διανομής και Τελικών Πελατών.

Τα αποτελέσματα της Εταιρείας αντικατοπτρίζουν την επίτευξη του συνόλου των επιχειρησιακών στόχων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της. Συγκεκριμένα, εντός του 2020 σημειώθηκε δυναμική ανάπτυξη της αγοράς, με      ~ 23.000 νέες συνδέσεις και με δείκτη διείσδυσης που υπερβαίνει το 64% του πληθυσμού των περιοχών της Αδείας. Ταυτόχρονα, οι διανεμηθέντες όγκοι ανήλθαν σε 448,4 εκατ. Nmαυξημένοι κατά 9,6% συγκριτικά με το 2019. Το πρόγραμμα ανάπτυξης για το 2020 ύψους 36 εκ. € υλοποιήθηκε πλήρως για την επέκταση του δικτύου διανομής και την τροφοδότηση όλων των νέων περιοχών.

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις της περασμένης χρονιάς, όπως επεσήμανε ο κ. Μπακούρας, αντικατοπτρίζονται και στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, καθώς ο συνολικός κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 62,3 εκ. €, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,1% συγκριτικά με το 2019.

Στο κλείσιμο του έτους, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 43,4 εκ. € αυξημένα κατά 4,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ταυτόχρονα, τα κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) άγγιξαν τα 20,5 εκ. €, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 3,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με αποτέλεσμα την αυξημένη κερδοφορία για τέταρτη συνεχή χρονιά. Υψηλό τετραετίας παρουσίασε και ο δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) ο οποίος ανήλθε στο 7,2%.

Η ισχυρή κερδοφορία που παρουσίασε η  ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική αποδοτικότητα για τους μετόχους, καθώς τα διανεμόμενα μερίσματα αναμένεται να διαμορφωθούν σε 19,5 εκ. €, αυξημένα κατά 3,2% σε σχέση με τα μερίσματα που διανεμήθηκαν το 2019.

Σχολιάζοντας σχετικά ο Γενικός Διευθυντής υπογράμμισε ότι «τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους, οφείλονται στην άρτια οργάνωση και υψηλή τεχνογνωσία της διοίκησης και του προσωπικού, στον αυστηρό προγραμματισμό, στην πειθαρχία για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και στην αφοσίωση στους στόχους. Έχοντας θέσει γερά θεμέλια μέσα από μια πολυετή και επιτυχημένη διαδρομή, διασφαλίζουμε πλήρως τις περιοχές της Αδείας. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ως μοχλός ανάπτυξης για τις περιοχές που δραστηριοποιείται, συνεχίζει με την ίδια δυναμική την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ώθηση της εθνικής οικονομίας».

Ολοκληρώνοντας ο κ. Μπακούρας τόνισε ότι η στόχευση της αναπτυξιακής στρατηγικής και του μακρόπνοου επενδυτικού σχεδιασμού στη βάση τεχνικοοικονομικών κριτηρίων, οδήγησε στην περαιτέρω μείωση των Τιμολογίων Διανομής. Από 1η Ιανουαρίου το μεσοσταθμικό τιμολόγιο διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ που έχει εγκριθεί από την Αρχή παρουσιάζει περαιτέρω πτώση κατά 14,8% στη Θεσσαλονίκη και κατά 21,9% στη Θεσσαλία, σε σχέση με την προηγούμενη ρυθμιστική περίοδο.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ιωάννης Τσιτσόπουλος δήλωσε σχετικά: «Σε μία δύσκολη συγκυρία με την πανδημία να έχει επιφέρει σημαντικό πλήγμα στο εγχώριο και διεθνές οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ κατάφερε να επιδείξει εκπληκτική προσαρμογή, να συνεχίσει τη δυναμική της άνοδο και  να πετύχει απόλυτα τους στόχους που είχε θέσει για το 2020, καταγράφοντας αξιοσημείωτη αύξηση σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης του 2020. Αυτό το αποτέλεσμα προσδίδει στην επιτυχία της Εταιρείας ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Θερμά συγχαρητήρια στον Γενικό Διευθυντή, τα στελέχη και το προσωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ που με συνεχή αγώνα και αφοσίωση στην απρόσκοπτη λειτουργία και τους στόχους της Εταιρείας, έχουν καταφέρει να την αναδείξουν σε ισχυρή Εταιρεία υψηλού κύρους, με διεθνή απήχηση και υψηλά στάνταρ απόδοσης, που αναγνωρίζεται από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους προμηθευτές, τον τεχνικό κόσμο της χώρας αλλά και από την ίδια την Πολιτεία.

Εύχομαι και το 2021 η θετική πορεία της Εταιρείας να συνεχισθεί απρόσκοπτα. Η πολιτική εστίασης στην καινοτομία, τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, στις επενδύσεις και στον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι σίγουρο ότι θα επιφέρει ακόμη πιο θετικά αποτελέσματα στο μέλλον και στη διείσδυση του φυσικού αερίου προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της Εθνικής Οικονομίας. Το  Δ.Σ. και εγώ προσωπικά θα συνεχίσουμε να είμαστε σε συνεχή ετοιμότητα και αρωγοί στη συνεχή αναπτυξιακή δυναμική της Εταιρείας, διασφαλίζοντας με τις αποφάσεις μας τη θετική της εικόνα και προοπτική, καθώς και την ανταγωνιστικότητά της».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *