Sunday , 24 September 2023

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για Στελέχη Εξαγωγών – EXPOVEΤ από τον ΣΕΒΕ, το ΑΠΘ και άλλους φορείς

Διακρατικό πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για Στελέχη Εξαγωγών υλοποιεί ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων ΣΕΒΕ.

Όπως τονίστηκε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η διοίκηση του Συνδέσμου, πρόκειται για το “Κοινό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για Στελέχη Εξαγωγών – EXPOVET”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από ιδίους πόρους, την Τρίτη 10/12/2019 στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace.

Στόχος του έργου είναι η συνεργασία των πανεπιστημίων των συμμετεχόντων χωρών (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γερμανία) με σκοπό την χαρτογράφηση του επαγγελματικού προφίλ των στελεχών εξαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς και τη δημιουργία ενός κοινού προγράμματος εκπαίδευσης με ενιαίες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και διακρατικής, ευρωπαϊκής αναγνώρισης.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τριτοβάθμιο επίπεδο, στη διεύρυνση, ενίσχυση και επικύρωση των δεξιοτήτων των φοιτητών που απαιτούνται για την εξαγωγική ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην εφαρμογή εργαλείων μάθησης βασιζόμενη στην πρακτική άσκηση.

Άλλοι εταίροι του προγράμματος εκτός από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων είναι: το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (επικεφαλής εταίρος), το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που εδρεύει στην Βόννη, η εταιρία συμβούλων Euricon ΕΠΕ, το Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών από την Σόφια της Βουλγαρίας, το Πανεπιστήμιο Οικονομικών Επιστημών του Βουκουρεστίου της Ρουμανίας και η Ένωση των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης. Το εν λόγω έργο έχει διάρκεια δύο ετών.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ δήλωσε ότι ‘το σύγχρονο επιχειρείν επιτάσσει την εξειδικευμένη κατάρτιση σε θέματα εξαγωγικής δραστηριοποίησης. Προς τον σκοπό αυτό, ο ΣΕΒΕ, ο μεγαλύτερος εξαγωγικός φορέας της χώρας με μέλη σε όλη την Ελλάδα που ανήκουν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, έχει δημιουργήσει τη SEVE Academy.  Η SEVE Academy αποτελεί τον εκπαιδευτικό μηχανισμό του Συνδέσμου που μέσα από μία σειρά διαλέξεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και συναντήσεων με καταξιωμένους, υψηλής εξειδίκευσης εισηγητές, καλύπτει μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και ενισχύουν την επιχειρηματικότητα. Ο ΣΕΒΕ επιπλέον, συμμετέχει ενεργά μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην ενίσχυση της δια βίου μάθησης στον τομέα του διεθνούς εμπορίου. Ένα τέτοιο πρόγραμμα αποτελεί και το EXPOVET.’

Ο κ. Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Kοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δήλωσε ότι η δια βίου εκπαίδευση επαγγελματιών, ανεξάρτητα του επιπέδου και του αντικειμένου των αρχικών σπουδών τους, είναι μια αναπόφευκτη αναγκαιότητα. Ειδικότερα στην περίπτωση των στελεχών εξαγωγικών δραστηριοτήτων, δεδομένων των ιδιαίτερων και ραγδαίως εξελισσόμενων συνθηκών στις διεθνείς αγορές. Στην κατεύθυνση αυτή συνεισφέρουν τα αποτελέσματα του EXPOVET, αφενός διότι αναπτύσσεται ένα δυναμικό και σύγχρονο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο αφετέρου φιλοδοξεί να τύχει ενιαίας εφαρμογής στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://expovet.eu ή επικοινωνήστε μαζί μας:

Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ)

Πλ. Μοριχόβου 1• Τ.Κ. 546 25 • Θεσσαλονίκη

Τ 2310 535333 – E na@seve.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *