Tuesday , 16 July 2024
ÅÉÄÉÊÏ ÈÅÌÁ : Ôçí ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ ðñþçí óôñáôïðÝäïõ Ðáýëïõ ÌåëÜ æçôÜ ï ÄÞìïò Óôáõñïýðïëçò , Ôñßôç 14 Áðñéëßïõ 2009 .

Σε πορεία υλοποίησης το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά – Υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης

Σε πορεία υλοποίησης μπαίνει το εμβληματικό έργο του Μητροπολιτικού Πάρκου στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά στη δυτική Θεσσαλονίκη, καθώς υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Παύλου Μελά, της ΜΟΔ ΑΕ και της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η υλοποίηση της β΄ φάσης του έργου, που αφορά στην εκπόνηση των μελετών του έργου: Δημιουργική Επανάχρηση των κτηρίων Στρατωνισμού και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου (πρώην Στρατοπέδου) Παύλου Μελά».
Ο συντονισμός των συναρμοδίων φορέων και το χρονοδιάγραμμα για την άμεση έναρξη των απαιτούμενων ενεργειών συζητήθηκε, σε ευρεία σύσκεψη, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχη Βούλας Πατουλίδου, του Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών και αντιπροέδρου της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ) Σίμου Δανηιλίδη και του Δημάρχου Δήμου Παύλου Μελά, Δημήτρη Δεμουρτζίδη, της Προέδρου της ΜΑΘ Μαρίας Καραγιάννη, και του μέλους του ΔΣ της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Βσίλη Βιτανόπουλου. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟΑ, της ΜΑΘ και του Δήμου Παύλου Μελά.
Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζουμε την καλή συνεργασία που ήδη έχουμε επιτύχει. Ολοι θέλουμε να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο, που είναι ένας πολύ σημαντικός πολιτιστικός πόλος και συγχρόνως ένας μοναδικός αναπτυξιακός πόρος για τη Δυτική Θεσσαλονίκη και όχι μόνον. Αυτό που έχει σημασία είναι να ολοκληρωθούν μέσα από την Προγραμματική Σύμβαση το συντομότερο δυνατόν οι απαιτούμενες μελέτες, ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση των έργων στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027. Δεδομένου ότι στην τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του στρατοπέδου και τους επόμενους μήνες –μετά από μια περίοδο προσφυγών και ενστάσεων- αναμένεται η εγκατάσταση του αναδόχου χρειάζεται απόλυτος συντονισμός όλων των συναρμοδίων φορέων, ώστε ενώ εκπονούνται οι μελέτες, να ληφθεί υπόψη το έργο που αφορά στα δίκτυα και στις εργασίες των υποδομών και των συνδέσεων των κτηρίων, ώστε να μην απαιτηθούν στην φάση της κατασκευής διορθώσεις και καθυστερήσεις».
Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, υπογράμμισε από την πλευράτου: «Το μητροπολιτικό πάρκο του Παύλου Μελά αποτελεί ένα έργο ορόσημο για τη Θεσσαλονίκη το οποίο Θα δημιουργήσει έναν μεγάλο πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής και θα συμβάλει στην αναβάθμιση της δυτικής Θεσσαλονίκης. Η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί με 20 εκατομμύρια € το έργο της ανάπλασης και συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες ωρίμανσης των επόμενων παρεμβάσεων που είναι απαραίτητες να γίνουν, σε συνεργασία με το υπουργείο πολιτισμού και τον Δήμο Παύλου Μελά. Προχωρώντας σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, μόλις ολοκληρωθούν οι μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τις επόμενες παρεμβάσεις ως περιφέρεια με πόρους από το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, θα συνδράμουμε και πάλι προκειμένου να υλοποιηθούν όλα τα απαραίτητα έργα που θα αναδείξουν αυτόν τον πνεύμονα πρασίνου και πολιτισμού για όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη».
Ο δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης επισημαίνει: «Είμαστε συντεταγμένοι όλοι οι φορείς στην κοινή προσπάθεια της μετατροπής του πρώην στρατοπέδου σε ένα μητροπολιτικό πάρκο που θα το χαρεί όλη η Θεσσαλονίκη», ενώ ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης σημείωσε ότι «η συνεχής καλή συνεργασία των αυτοδιοικητικών φορέων της Θεσσαλονίκης με το Υπουργείο οδηγεί προς την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου του μητροπολιτικού πάρκου Παύλου Μελά. Αναμένουμε τα επόμενα βήματα για την ανάδειξη του βυζαντινού αρχαιολογικού περιπάτου της πόλης». Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΜΑΘ Μαρία Καραγιάννη σημείωσε ότι «το μητροπολιτικό πάρκο είναι ένα εμβληματικό έργο, που η ολοκλήρωσή του θα δημιουργήσει ένα νέο τοπόσημο ολόκληρης της πόλης. Η εταιρεία μας διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία για την ολοκλήρωση του έργου έγκαιρα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του».
Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς, συνεργάζονται για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. Σύμφωνα με αυτήν οι φορείς αναγνωρίζουν την υψηλή αναγκαιότητα και προτεραιότητα για την αξιοποίηση του χώρου τού πρώην στρατοπέδου «Παύλου Μελά», με την απόδοση σε δημόσια χρήση ενός ελεύθερου χώρου πρασίνου και κοινωφελών χρήσεων ως μητροπολιτικού πάρκου. Συνεργάζονται επίσης, για την προστασία και ανάδειξή του πρώην στρατοπέδου, ως τόπου ιστορικής και κοινωνικής μνήμης, με την αποκατάσταση και επανάχρηση μέρους του κτηριακού αποθέματος και με τελικό στόχο την ενίσχυση της αστικής και πολιτισμικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της ευρύτερης περιοχής.
Το αντικείμενο που πρόκειται να υλοποιηθεί, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης, αφορά στις μελέτες ωρίμανσης για την αποκατάσταση επτά εμβληματικών κτιρίων που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως μνημεία. Ειδικότερα, να προχωρήσουν οι διαδικασίες διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής τού έργου «Δημοπράτηση και επίβλεψη του έργου αποκατάστασης και επανάχρησης του κτιρίου στρατωνισμού Α2 και ωρίμανση/εκπόνηση μελετών αποκατάστασης και επανάχρησης των κτιρίων στρατωνισμού με διακριτικά Α3, Β1, Β2, Β3, Β4 Π και κτίριο ταξιαρχίας». Σύμφωνα, με το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, η υλοποίηση της Β’ φάσης, θα ολοκληρωθεί το 2023.
Το κτήριο Α2 πρόκειται να στεγάσει επιτελικές υπηρεσίες τού Δήμου, καθώς και χώρο αφιερωμένο στην Εθνική Αντίσταση. Στο κτήριο Α3 θα εκτεθούν ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό Θεσσαλονίκης, ενώ στο κτήριο Β4 θα στεγαστεί το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού.
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει την ωρίμανση των έργων που αφορούν στους μουσειακούς χώρους, οι οποίοι θα ιδρυθούν στα κτήρια Α3 και Β4. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης θα παραδώσει στον φορέα υλοποίησης τη μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη για την ίδρυση του Μουσείου στο κτήριο Α3. Μέσω της Διεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το ΥΠΠΟΑ θα εποπτεύσει τις εργασίες συγκρότησης και τεκμηρίωσης των Συλλογών, καθώς και τη σύνταξη της μουσειολογικής προμελέτης για το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *