Υπ. Ανάπτυξης: 408 νέα επιχειρηματικά σχέδια για αυτοαπασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Υπ. Ανάπτυξης: 408 νέα επιχειρηματικά σχέδια για αυτοαπασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

265
SHARE

Συνεχίζονται οι εντάξεις επιχειρήσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝΕΠ), στο πλαίσιο ενίσχυσης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Σήμερα εντάσσονται στη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ κύκλος)» 408 νέα επιχειρηματικά σχέδια, με τη δημόσια δαπάνη τους να ανέρχεται στα 9.950.698 ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, με τις νέες αυτές εντάξεις προσφέρεται σε ακόμη περισσότερους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι άνεργοι ή εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι, η δυνατότητα έναρξης/υποστήριξης της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους, καθώς και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

LEAVE A REPLY