Monday , 22 July 2024

Όροι και προϋποθέσεις για την αποζημίωση Ιουλίου των ιδιοκτητών ακινήτων μέσω δηλώσεων Covid-19

Προθεσμία μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να υποβάλουν τις δηλώσεις Covid-19 για τα «κουρεμένα» ενοίκια που εισέπραξαν τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, ο δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης για τον Ιούλιο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής, ανεξαρτήτως του εάν έλαβε την προκαταβολή, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος (δήλωση Covid-19) έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Στην περίπτωση όπου έχει προκαταβληθεί αποζημίωση αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση Covid-19 εντός της σχετικής προθεσμίας, το ποσό καθίσταται απαιτητό και η διαδικασία αναζήτησής του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος θα προσδιοριστεί με νέα απόφαση.

Ειδικά για τον Ιούλιο προκαταβάλλεται:

α) για τα πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID 19 δεν εισπράττουν μίσθωμα κατά τον Ιούλιο 2021:

-80% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος για τα φυσικά πρόσωπα και

-60% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

β) για τα φυσικά πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID 19 εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης του μηνιαίου μισθώματος.

Η καταβολή των ως άνω ποσών θα διενεργείται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της ΑΑΔΕ.

Προϋποθέσεις

Η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ,

β) Ο εκμισθωτής- νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ,

γ) Ο μισθωτής- επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ,

δ) Ο μισθωτής- επιχείρηση να είναι κατά περίπτωση δικαιούχος απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής του συνολικού μισθώματος βάσει των ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της Α.1167/2021 (Β’ 3201) απόφασης του υφυπουργού Οικονομικών,

ε) Να τελεί σε αναστολή για τον Ιούλιο η σύμβαση εργασίας/ναυτολόγησης, του μισθωτή ή συζύγου/ ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης,

στ) Να τελεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας, για τον Ιούλιο, ενός τουλάχιστον γονέα με τέκνο- εξαρτώμενο μέλος το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *