Thursday , 13 June 2024

EBRD και ΥΠΟΙΑΝ: Νέο πρόγραμμα στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα για την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο

Την παρουσίαση του προγράμματος στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) «SME Prelisting Support Programme» για την ενίσχυση της επενδυτικής ετοιμότητας τους και την προετοιμασία για την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBRD), με τη συμμετοχή τοπικών επιχειρηματιών και φορέων.

Σημαντικοί εισηγητές της ελληνικής και ξένης αγοράς, παρουσίασαν στο κοινό τη βασική δομή και προδιαγραφές του προγράμματος, τη διαδικασία συμμετοχής καθώς και τις δυνατότητες μελλοντικής ανάπτυξης που αυτό προσφέρει σε ελληνικές ΜμΕ.

Μέσα από το «SME Prelisting Support Programme», οι ΜμΕ θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη σε επιχειρησιακά, διοικητικά και αναπτυξιακά θέματα για ένα διάστημα μέχρι και 18 μήνες, έχοντας πάντα ως απώτερο στόχο την αναβάθμιση της επενδυτικής τους ικανότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Με την υποστήριξη και την καθοδήγηση των εμπειρογνωμόνων και ειδικών συμβούλων του προγράμματος,  οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αποκτήσουν τα εφόδια που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις τεχνικές απαιτήσεις για την προετοιμασία έκδοσης εταιρικών ομολόγων ή μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς.

Το πρόγραμμα  έχει σχεδιαστεί με κεντρικό άξονα την κάλυψη των αναγκών τους για χρηματοδότηση από την κεφαλαιαγορά όπως ενδεικτικά την υιοθέτηση πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, τον σχεδιασμό και εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), τη βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση, την επικοινωνία επενδυτικών προτάσεων, τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και της σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και την ανάπτυξη στοχευμένων ενεργειών μάρκετινγκ  για την ενίσχυση και προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Με συνολική διάρκεια 30 μηνών, το πρόγραμμα υλοποιείται από την ΕBRD σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, δρώντας συμπληρωματικά στο πρόγραμμα Roots του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που έχει επίσης ως στόχο την υποστήριξη των ΜμΕ στην Ελλάδα.

Ο Γ.Γ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ξανθάκος παραβρέθηκε στην εκδήλωση, απευθύνοντας χαιρετισμό, στον οποίο δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η υλοποίηση του προγράμματος στην Ελλάδα αποτελεί σημαντική καινοτομία και θα συμβάλλει ουσιαστικά στη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών από άλλες χώρες, συντελώντας στη βελτίωση του επιπέδου πληροφόρησης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων πάνω σε εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης, πέραν του τραπεζικού δανεισμού. Παράλληλα, θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες για την αναζωογόνηση της δοκιμαζόμενης ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Τεχνικής Συνεργασίας της EBRD με την Ελληνική Δημοκρατία, από το οποίο χρηματοδοτείται επίσης και ένα ακόμα πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας και το οποίο υλοποιείται από την EBRD».

Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης-πρόεδρος του Χ.Α. και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου της ΕΧΑΕ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «Θεωρούμε ότι το SME Pre-listing Support Programme της EBRD, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Roots που είναι ήδη σε εξέλιξη, προσφέρουν τη δυνατότητα ώστε, η Ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να προσεγγίσει και να αξιοποιήσει την κεφαλαιαγορά, ως πηγή άντλησης κεφαλαίων για τα αναπτυξιακά της σχέδια. Η συνεργασία και η συστράτευση έμπειρων φορέων, με διεθνή εμπειρία και διαφορετική κουλτούρα, στον κοινό στόχο ενίσχυσης του ρόλου της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς είναι απαραίτητη πλέον, όσο ποτέ. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο για την Ελληνική οικονομία και η υποστήριξη τους, προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικές σε ένα κόσμο που ανασυνθέτει τον παραγωγικό του ιστό, υπό την επίδραση ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη».

Η κ. Sabina Dziurman Επικεφαλής της EBRD στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά: «Μέσα από το «SME Prelisting Support Programme», έχουμε στόχο και κοινό σκοπό να υποστηρίξουμε και να προσφέρουμε στις ελληνικές ΜμΕ εργαλεία, γνώση, καθοδήγηση και την ώθηση που χρειάζονται για να εξελιχθούν και να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μέσα από την υποστήριξη ενός διευρυμένου δικτύου συνεργατών, είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά και δυνατότητες σε ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να προσελκύσουν εγχώριους και ξένους επενδυτές και να συμβάλλουν καταλυτικά στην ανάπτυξη της τοπικής κεφαλαιαγοράς και τελικά της ελληνικής οικονομίας».

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο πρόγραμμα μέχρι τα μέσα Ιουλίου 2019 μέσω της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος Roots, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο συμμετοχής στο Πρόγραμμα SME Prelisting Support. Μέσα από μία διαφανή διαδικασία αξιολόγησης, οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης και εις βάθος ανάλυσης αναφορικά με την ετοιμότητά τους για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Βάσει της ανάλυσης αυτής, θα εκπονηθεί και θα υλοποιηθεί ένα προσαρμοσμένο πλάνο συμβουλευτικής υποστήριξης από εξειδικευμένους συμβούλους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα SME Pre-listing Support, καθώς και για την υποβολή αιτήσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  https://www.roots-program.com/el/sme-s-pre-listing-support-programme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *