Monday , 15 July 2024

Family Business: Eurobank και EY στηρίζουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις

Η Eurobank και η ΕΥ ενώνουν τις δυνάμεις τους και μέσω του προγράμματος Family Business στέκονται αρωγοί στις ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους πολύτιμα εφόδια για να αναπτυχθούνσε ένα ανταγωνιστικό εγχώριο και διεθνές περιβάλλον.

Η Eurobank, με την ισχυρή σχέση συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης που έχει εδραιώσει με την επιχειρηματική κοινότητα και η ΕΥ, με την πολυετή διεθνή εμπειρία της σε θέματα εταιρικής και οικογενειακής διακυβέρνησης, ενημερώνουν για τις σύγχρονες τάσεις και προσφέρουν λύσεις στις ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν στο 80% των ελληνικών επιχειρήσεων και αποτελούνδομικό στοιχείο της εγχώριας επιχειρηματικότητας. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι ναυποστηρίξουν την προσπάθεια των επιχειρήσεωνγια τη διασφάλιση της βιωσιμότηταςκαι της συνέχειας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ποιότητας του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.

Το Family Business παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019, στο κτίριο Διοίκησης της Eurobank στην Αθήνα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 70 εκπροσώπων οικογενειακών επιχειρήσεων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος Family Business της Eurobank και της EY.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, δήλωσε: «Η Eurobank, με κεντρικό άξονα τη στήριξη της υπεύθυνης επιχειρηματικότηταςως πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης, επιδιώκει να είναι στρατηγικός εταίρος των επιχειρήσεων αλλά και έμπιστος συνεργάτης των μετόχων και των διοικήσεών τους. Η κοινή πρωτοβουλία μας με την EY στοχεύει στο να προσφέρει στις ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις, που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του επιχειρηματικού κόσμου, τααναγκαία εφόδια για να ισχυροποιηθούν και να ανταπεξέλθουν στις εγχώριες και διεθνείς προκλήσεις. Ο έγκαιρος σχεδιασμός για τη διασφάλιση της συνέχειας και της ομαλής και αποτελεσματικής διαδοχής, η υιοθέτηση διαφανών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, η προσαρμογή στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον καθώς και η υιοθέτηση της καινοτομίας και νέων τεχνολογιώναποτελούν κρίσιμα στοιχεία προς αυτή τη κατεύθυνση».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, δήλωσε: «Οι οικογενειακές επιχειρήσεις διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην οικονομία, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Στη χώρα μας, πολλές από αυτές πρωταγωνιστούν στην καινοτομία και την εξωστρέφεια. Αντιμετωπίζουν, όμως, και σημαντικές προκλήσεις που συνδέονται κυρίως με την αναγκαία μεγέθυνσή τους, θέματα εταιρικής και οικογενειακής διακυβέρνησης, καθώς και το κρίσιμο ζήτημα της διαδοχής. Στην ΕΥ, το εξειδικευμένο τμήμα μας εργάζεται διεθνώς με μεγάλο αριθμό οικογενειακών επιχειρήσεων, για να τις βοηθήσει να εξακολουθήσουν να ξεχωρίζουν και στις ερχόμενες γενιές. Η συνεργασία μας με τη Eurobank βασίζεται στις κοινές μας αξίες και την κοινή μας επιθυμία να συμβάλουμε στη διερεύνηση και την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών από τις οικογενειακές επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να πρωταγωνιστήσουν στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η κα Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου – Μπενοπούλου, Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ενός ομίλου που διακρίνεται για το επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης και τη δυναμική ανάπτυξης που διαθέτει, ανέπτυξε την εμπειρία από το μοντέλο διακυβέρνησης που έχουν υιοθετήσει, καταδεικνύοντας στην πράξη ότι η επιχειρηματική επιτυχία συνδέεται άρρηκτα με την έγκαιρη και αποτελεσματική προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη διορατικότητα και τη διοικητική επάρκεια, το όραμα και την αποτελεσματική και εποικοδομητική συνεργασία των μελών της διοίκησης, την τήρηση των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, την υιοθέτηση κανόνων διαφάνειας και λογοδοσίας στη λειτουργία τους.

Κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση ήταν η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, με εξειδίκευση σε θέματα οικογενειακού δικαίου, κα Bridget Kustin, η οποία παρουσίασε μια ανθρωπολογική προσέγγιση των οικογενειακών επιχειρήσεων, επιχειρώντας να εξηγήσει τη συμπεριφορά των οικογενειών που κατέχουν επιχειρήσεις και τις επιπτώσεις για τις μελλοντικές γενιές. Η καKustin τόνισε χαρακτηριστικά ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις διακρίνονται από μοναδικές πρακτικές, πεποιθήσεις και φόβους, που διαμορφώνουν μια μοναδική κουλτούρα. Η συγκολλητική ουσία της κουλτούρας αυτής είναι τα αφηγήματα που δημιουργούν οι οικογένειες. Τα αφηγήματα αυτά, που περιλαμβάνουν αλήθειες αλλά και μύθους, διαμορφώνουν το μέλλον των επιχειρήσεων και των οικογενειών τους.

Τις διεθνείς πρακτικές στον τομέα του Family Business, παρουσίασε ο κ. Marnix van Rij, Senior Counsel της EY διεθνώς στον τομέα των οικογενειακών επιχειρήσεων και τέως Γερουσιαστήςτης Ολλανδίας. Ο κ. van Rij αναφέρθηκε σε τρία σημαντικά θέματα για κάθε οικογενειακή επιχείρηση, παγκοσμίως: Την ανάπτυξη και τη μάχη της επιβίωσης των οικογενειακών επιχειρήσεων σε ένα σύνθετο οικονομικό -πολιτικό περιβάλλον, τη σημασία του σχεδιασμού της διαδοχής και της διακυβέρνησης, ιδιαίτερα μετά την τρίτη γενιά της επιχείρησης, και την προστασία των ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων από τους επιχειρηματικούς κινδύνους που αναλαμβάνει η οικογένεια.

Η διατήρηση και ενίσχυση της φήμης του οικογενειακού brand, η μετάβαση της επιχείρησης στη νέα γενιά, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νέα μέλη μιας οικογενειακής επιχείρησης όταν αναλαμβάνουν διοικητικές ευθύνες, η υιοθέτηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, η εξασφάλιση χρηματοδότησης, οι κανόνες διακυβέρνησης, ο ολοένα και αυξανόμενος ανταγωνισμός και η βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελούνκάποια από τα σύνθετα και πολύπλοκα θέματα που καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει μια οικογενειακή επιχείρηση.(Στη φωτογραφία από αριστερά στα δεξιά: Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, με εξειδίκευση σε θέματα οικογενειακού δικαίου, κα Bridget Kustin, ο Senior Counsel της EY διεθνώς στον τομέα των οικογενειακών επιχειρήσεων και τέως Γερουσιαστής της Ολλανδίας, κ. Marnix van Rij, η Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, κα Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου–Μπενοπούλου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, κ. Παναγιώτης Παπάζογλου).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *