Saturday , 1 October 2022

INTERLIFE: Πλούσιος ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018-2019

Με γνώμονα την υπεύθυνη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η INTERLIFE Ασφαλιστική δημοσίευσε τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018-2019. Σύμφωνα με τον Απολογισμό, τη διετία 2018-2019 η εταιρεία παρήγαγε και διένειμε Κοινωνικό Προϊόν αξίας 51,38 εκατ. €, ποσό που αντιστοιχεί στο 40% της παραγωγής ασφαλίστρων του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Σημειώνεται ότι η  Εταιρεία δεν υπόκειται στο νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο περί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης , ωστόσο, την έχει εντάξει στη λειτουργία της στο μέτρο και στο βαθμό που την αφορά σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και προσεγγίζει τις θεματικές του Απολογισμού με επιρροή από τους δείκτες GRI Standards και ATHEX ESG.

“Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018 – 2019, όπως επισημαίνει στο σχετικό μήνυμά του στο κείμενο του Απολογισμού ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ιωάννης Βοτσαρίδης, έχει στόχο να παρουσιάσει στα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο το επιχειρηματικό μας γίγνεσθαι και το κοινωνικό μας πρόσωπο. Με σοβαρότητα απέναντι στις προκλήσεις της εποχής μας τη διετία 2018 – 2019 αναλάβαμε πρωτοβουλίες και προχωρήσαμε σε δράσεις, καθώς είναι πεποίθησή μας ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν
ζωντανά κύτταρα της κοινωνίας. Άλλωστε, το Υπεύθυνο Επιχειρείν αποτελεί για την Εταιρεία μας μοχλό ανάπτυξης και μονόδρομο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Κατά τη διετία αναφοράς του Απολογισμού, και παρά τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, δώσαμε
έμφαση στην καινοτομία, διαχειριστήκαμε σωστά τους πόρους μας και με συστηματική δουλειά καταγράψαμε σπουδαίες επιδόσεις, διατηρώντας σταθερή την ανοδική μας πορεία και ενισχύοντας περαιτέρω τη συνδρομή μας στην κοινωνία.
Τα οικονομικά αποτελέσματα της διετίας 2018- 2019 επιβεβαιώνουν την αναπτυξιακή μας πορεία. Η σταθερή κερδοφορία με κομβικό σημείο τον υπερδιπλασιασμό των Κερδών το 2019 επιβεβαιώνει την ορθή διαχείριση που εφαρμόστηκε, καθώς εκπληρώσαμε στο ακέραιο τους στόχους μας. Αύξηση Οικονομικών Μεγεθών, Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού, διατήρηση του υψηλού Δείκτη Φερεγγυότητας και ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Παράλληλα, προτεραιότητα στην επιχειρησιακή μας στρατηγική αποτέλεσε και η πλήρης εφαρμογή του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης με βάση τα πρότυπα της Εποπτικής Αρχής και του θεσμικού πλαισίου SOLVENCY II.

Η Οικονομική Αξία που παράγεται και διανέμεται από τις δραστηριότητες της Εταιρείας, άμεσα και έμμεσα, αποτελεί το Κοινωνικό της Προϊόν το οποίο αποτυπώνει τη συνεισφορά της στην οικονομία της χώρας και την κοινωνία γενικότερα. Τη διετία 2018 – 2019 η INTERLIFE παρήγαγε και διένειμε Κοινωνικό Προϊόν αξίας 51,38 εκατ. €, ποσό που αντιστοιχεί στο 40% της παραγωγής ασφαλίστρων η οποία, αθροιστικά για τα δύο έτη, έφτασε τα 126 εκατ. €. Ενισχύσαμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας με νέα Προγράμματα Ασφάλισης που παρέχουν τη δυνατότητα ολοκληρωμένης φροντίδας της Υγείας, που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες, που θωρακίζουν απέναντι στους κινδύνους από Φυσικές Καταστροφές, που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των επαγγελματιών κ.ά.

Επιπλέον, στηρίξαμε το Δίκτυο των συνεργατών μας, που αποτελεί και το μοναδικό κανάλι προώθησης των προϊόντων μας, με νέα εργαλεία επενδύοντας στη ψηφιακή τεχνολογία και τη Δια Βίου Μάθηση. Κορυφαία στιγμή αποτέλεσε η Ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης INTERLIFE ΑΑΕΓΑ – Ν.Π.Ι.Δ. το 2019. Είμαστε περήφανοι που μέσα από το ΤΕΑ δώσαμε τη δυνατότητα στους εργαζόμενους και στους συνεργάτες μας ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές να έχουν πρόσβαση σε παροχές Eπαγγελματικής Aσφάλισης, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση.

Με στόχο την ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης εργοδότη – εργαζόμενου και, πέρα από την παροχή επαγγελματικής σταθερότητας, προσφέραμε στο Ανθρώπινο Δυναμικό μας εκπαίδευση, επιβράβευση και Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας, επιβεβαιώνοντας έτσι ανθρωποκεντρική στρατηγική μας.

Τη διετία 2018 – 2019 μέσω του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Προσφέρω …αλλιώς» που υλοποιούμε, υποστηρίξαμε φορείς και δομές και προβήκαμε σε χορηγίες και δράσεις με άμεσα και έμμεσα οφέλη προς το ευρύτερο Κοινωνικό Σύνολο και το Περιβάλλον. Διευρύναμε τον κύκλο των χορηγούμενων φορέων και αυξήσαμε τις παροχές υλικών αγαθών σε Κοινωνικά Παντοπωλεία & Συσσίτια, μεταφέροντας, ταυτόχρονα, ένα μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης.

Είμαστε περήφανοι για όλα όσα πετύχαμε την περασμένη διετία. Αποτελούν για μας τον οδηγό για να συνεχίσουμε, με στόχο τη δημιουργία και απόδοση αξίας προς όλους του κοινωνικούς μας εταίρους. Παρά την αβεβαιότητα που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο το 2020, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, αισιοδοξούμε και είμαστε σε εγρήγορση ώστε να ανταποκριθούμε θετικά στις προκλήσεις, προκειμένου να διασφαλίσουμε το μέλλον που μας αξίζει”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.