Saturday , 2 March 2024

S.O.S. για τον Θερμαϊκό και τους οστρακοκαλλιεργητές λόγω της μη συγκoμιδής και διάθεσης των οστρακοειδών εξαιτίας του covid-19

Κώδωνα κινδύνου για πρόκληση σοβαρών οικονομικών και περιβαλλοντικών συνεπειών στον Θερμαϊκό κόλπο, εξαιτίας προβλημάτων από την πανδημία στη συγκομιδή και διάθεση των οστρακοειδών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και για το μέλλον του κλάδου στην περιοχή κρούει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε σχετική επιστολή του.

Η επιστολή απευθύνεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη, στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, στον Υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) κ. Θεόδωρο Καράογλου και στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολο Τζιτζικώστα.

Η επιστολή, έχει ως εξής:

“Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, υλοποιεί, επί σειρά ετών, διακρατικά έργα, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με ιδιαίτερα ενεργό και σε πολλές περιπτώσεις συντονιστικό ρόλο. Ένα από τα τρέχοντα έργα του ΕΒΕΘ, είναι και το BLUE_BOOST (Πρόγραμμα ADRION), που επιδιώκει την ανάπτυξη καινοτομίας από τις επιχειρήσεις της Γαλάζιας Ανάπτυξης και στο οποίο το Επιμελητήριό μας διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, όντας ο συντονιστής της σημαντικότερης δράσης του έργου, που αποτελεί ένα διακρατικό μηχανισμό χορήγησης Κουπονιών Καινοτομίας σε «Γαλάζιες» ΜΜΕ (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες κλπ).

Το συγκεκριμένο, ιδιαίτερα σύνθετο, αλλά και απόλυτα επιτυχημένο για το ΕΒΕΘ εγχείρημα, έχει οδηγήσει στη διακρατική αναγνώριση της τεχνικής ικανότητας του Επιμελητηρίου μας στην υλοποίηση ανάλογων έργων, καθώς επίσης στην εδραίωση, σε περιφερειακό επίπεδο, μιας άμεσης και σε βάθος συνεργασίας με πολλούς από τους πλέον εξειδικευμένους και πεπειραμένους ερευνητές και επιχειρηματίες της οικονομίας της θάλασσας στην περιοχή μας. Μέσω της εν λόγω σημαντικής δικτύωσης περιήλθε πρόσφατα στη γνώση μας, χάρη στην πολύτιμη συμβολή  των κυρίων Κωνσταντίνου Μωραϊτίδη, μέλους της Διοικητικής Επιτροπής – Υπευθύνου Συμβουλευτικής Υποστήριξης του ΕΒΕΘ, M.Sc. Χημικού ΑΠΘ και Κωνσταντίνου Κουκάρα, PhD Βιολόγου, Μεταδιδακτορικού Ερευνητή του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ κι ένα φλέγον ζήτημα, που ανέκυψε εξαιτίας της πρόσφατης πανδημίας του Κορωνοϊού, η οποία πλήττει πολυάριθμους κλάδους της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα, ένας από τους «γαλάζιους» κλάδους που πλήττονται είναι και η οστρακοκαλλιέργεια, η οποία αποτελεί το δεύτερο αξιολογικά σε δυναμικότητα κλάδο της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, που αφορά σχεδόν αποκλειστικά στη μυδοκαλλιέργεια του είδους mytilus galloprovincialis. O κλάδος της οστρακοκαλλιέργειας, όπως αυτός της ιχθυοκαλλιέργειας είναι έντονα εξωστρεφής αφού διαχρονικά άνω του 85% της παραγωγής διατίθεται σε αγορές εκτός Ελλάδας (κυρίως Ιταλίας, Ισπανίας και Γαλλίας). 

Ο Θερμαϊκός Κόλπος και ειδικότερα το Βορειοδυτικό τμήμα του, όπου η δραστηριότητα της μυδοκαλλιέργειας ασκείται οργανωμένα εδώ και πάνω από 30 έτη, παράγει περί τους 40.000 τόνους ετησίως, ποσότητα η οποία αντιστοιχεί ή και ξεπερνά το 85% της Ελληνικής παραγωγής μυδιών. Στις οστρακοκαλλιέργειες της Κεντρικής Μακεδονίας απασχολούνται 2.500 εργαζόμενοι περίπου, χωρίς σε αυτούς να περιλαμβάνεται ο αριθμός εκείνων που εργάζονται σε συναφείς εργασίες, όπως π.χ. αποφλοιωτήρια, Κέντρα Αποστολής και Κέντρα Εξυγίανσης.

Η κυριότερη περίοδος διάθεσης προς πώληση των Ελληνικών μυδιών στο εξωτερικό είναι το διάστημα μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου κάθε έτους, με την πλειονότητα της παραγωγής να διατίθεται μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, οπότε και δεν διατίθενται μύδια από άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Ως αποτέλεσμα της πανδημίας του Κορωνοϊού – η οποία μεταξύ άλλων έχει πλήξει σημαντικά τις κυριότερες χώρες, που παραδοσιακά απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της Ελληνικής παραγωγής μυδιών – είναι σημαντικά υψηλός ο κίνδυνος να μη διατεθεί σε ικανοποιητικό βαθμό η παραγωγή της μυδοκαλλιέργειας, μέχρι τέλος Ιουλίου 2020, καθώς είναι σχεδόν αδύνατο το σύνολο της παραγωγής να απορροφηθεί αποκλειστικά από την εγχώρια αγορά.

                Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών στα παράκτια νερά της χώρας, που παρατηρείται κατά τη θερινή περίοδο και κυρίως τον Αύγουστο, αυξάνεται υπέρμετρα η θνησιμότητα των μυδιών με εμπορεύσιμο μέγεθος με αποτέλεσμα να διακυνδυνεύονται οι εξής συνέπειες:

* Πολλοί παραγωγοί να επιχειρήσουν να διατηρήσουν όσο περισσότερο μπορούν την παραγωγή τους καθ’ όλη τη θερινή περίοδο, ευελπιστώντας σε μια πιθανή βελτίωση των συνθηκών των αγορών της Ιταλίας, Ισπανίας και Γαλλίας το επόμενο διάστημα.

* Είναι σχεδόν αναπόφευκτο ότι σε αυτήν την περίπτωση θα παρατηρηθούν απώλειες λόγω θνησιμότητας των μυδιών σ’ ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής, που στην παρούσα φάση εκτιμάται ότι θα είναι τουλάχιστον στο 50% της παραγωγής (συνολικά τουλάχιστον 20.000 τόνοι).

* Οι εν λόγω απώλειες θα αποτελούν μύδια με εμπορεύσιμο μέγεθος, τα οποία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του θαλάσσιου νερού δεν θα μπορούν να «κρατηθούν» στους αρμαθούς εκτροφής και θα πέφτουν στο βυθό της θαλάσσιας περιοχής της μονάδας, δημιουργώντας ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές αρνητικές συνέπειες, όπως εκρήξεις παθογόνων/επιβλαβών μικρο-οργανισμών, ανοξικές συνθήκες, μαζικούς θανάτους ψαριών και άλλες αρνητικές και απρόβλεπτες καταστάσεις. Το συγκεκριμένο φαινόμενο μπορεί να επηρεάσει, ανάλογα της έκτασής του και άλλες δραστηριότητες, όπως την αλιεία και τον τουρισμό.

Η μη διάθεση της παραγωγής της μυδοκαλλιέργειας το διάστημα μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2020, θα έχει επιπλέον ως αποτέλεσμα και την αδυναμία διαχείρισης του γόνου μυδιών, που απαιτείται για την προετοιμασία της επόμενης παραγωγής, καθώς δεν θα υπάρχει ο διαθέσιμος χώρος στις σειρές εκτροφής, για την ανάρτηση των αρμαθών του γόνου μυδιών. Η εν λόγω κατάσταση ελλοχεύει τον κίνδυνο απουσίας ή σημαντικής μείωσης της παραγωγής μυδιών το 2021, επιδεινώνοντας την ήδη οριακή κατάσταση του κλάδου της οστρακοκαλλιέργειας στη χώρα μας.

Γι’ αυτούς τους λόγους επιβάλλεται να ληφθούν άμεσα μέτρα από την πλευρά της Πολιτείας για την ανάσχεση των απωλειών του κλάδου της οστρακοκαλλιέργειας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στη χώρα μας γενικότερα αλλά και για να αποτραπεί ο επικείμενος περιβαλλοντικός κίνδυνος για τις θάλασσές μας από τους μαζικούς θανάτους μυδιών.

Ευελπιστώντας ότι θα λάβετε υπόψη σας το ιδιαίτερα σοβαρό παραπάνω πρόβλημα, που θέτει σε κίνδυνο πολυάριθμες επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου μας και την περιοχή μας γενικότερα, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *