Wednesday , 19 June 2024

Thessaly Evros Pass: Διακοπές σε Θεσσαλία και Έβρο- Πότε ανοίγει η πλατφόρμα-Πώς θα κάνετε αίτηση

Λίγες ημέρες απομένουν – στις 25 Ιουνίου –για ν’ ανοίξει η πλατφόρμα Thessaly Evros Pass 2024 για χρηματοδότηση διακοπών στη Θεσσαλία και στον Έβρο. Ο προϋπολογισμό της δράσης αναμένεται ν’ αγγίξει τα 4,5 εκατ. ευρώ.

Τουριστική τόνωση στις πολύπαθες περιοχές
Στόχος είναι να ενισχυθεί οικονομικά και να τονωθεί η τουριστική δραστηριότητα στην πληγείσα περιοχή της Θεσσαλίας, η οποία «χτυπήθηκε» από τις πλημμύρες τον Σεπτέμβριο 2023, αλλά και στην περιοχή του Έβρου που επλήγη από τις πυρκαγιές το περασμένο καλοκαίρι. Η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων που θα θελήσουν να περάσουν τις διακοπές τους σε αυτές τις περιοχές θα γίνει μέσω του vouchers.gov.gr. στην πλατφόρμα που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου «με το Thessaly Evros Pass θέλουμε να δώσουμε κίνητρα σε πολίτες να επισκεφθούν τις περιοχές αυτές, στηρίζοντας έμπρακτα την τουριστική τους δραστηριότητα, όπως έχουμε κάνει με άλλες περιοχές στο παρελθόν».

Οι δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις παραπάνω πληγείσες περιοχές. Οι δικαιούχοι που θα προκύψουν από την κλήρωση θα χρησιμοποιήσουν τα προβλεπόμενα ποσά σε υπηρεσίες εστίασης, διαμονής, μεταφορών. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης θα είναι απλή, καθώς οι πολίτες θα χρειαστούν τους κωδικούς του Taxisnet και την επιβεβαίωση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου και μιας διεύθυνσης email.

Τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα
Ωστόσο, τα κριτήρια διεκδίκησης των «δωρεάν» διακοπών είναι συγκεκριμένα και θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους έτσι ώστε ένας πολίτης να μπορεί να αιτηθεί την ένταξη στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα:

1. Ως «Δικαιούχοι» των προγραμμάτων «ThessalyPass Α 2024», «ThessalyPass Β 2024» και «EvrosPass 2024», ορίζονται όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης. Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον Φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων τα αποτελέσματα της οποίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

2. Ως «Ωφελούμενοι» των δικαιούχων των προγραμμάτων «Thessaly Pass Α 2024», «Thessaly Pass Β 2024» και «Evros Pass 2024», ορίζονται:
-Τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022 και
-ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

3.Για τους σκοπούς της παρούσας ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νόμιμα αναγνωρισμένο ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

4. Σε περιπτώσεις συζύγων, προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος κατά την έννοια της παρ. 1, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου.

Δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος
Στον αντίποδα, η απόφαση ορίζει ποιοι δεν θεωρούνται δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης. Δεν είναι δικαιούχοι:

-Του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2023-2024 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2024-2025 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ανεξαρτήτως από το αν γίνει τελικά χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι, και

-συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *