Wednesday , 26 June 2024

ΕΒΖ: Προσκαλεί ενδιαφερόμενους για μίσθωση δυο εργοστασίων-Ενώ προχωρούσε το deal με τη Royal Sugar

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα ότι απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση των εργοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεών της στο Πλατύ Ημαθίας και στις Σέρρες αποκλειστικά για τους σκοπούς της παραγωγής, τυποποίησης και αποθήκευσης ζάχαρης, αρχής γενομένης από την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο (καμπάνια 2019).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής στην παραπάνω διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στην ιστοσελίδα της ΕΒΖ Α.Ε. (www.ebz.gr) τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι υποχρεώσεις του μισθωτή όσον αφορά τις δύο μονάδες που θα αναλάβει να διαχειριστεί είναι ότι θα πρέπει αυτές να λειτουργούν υποχρεωτικά χωρίς διακοπές όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης, αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών και δύνανται να αφορούν μία ή και αμφότερες τις μονάδες. Οι εν δυνάμει ενδιαφερόμενες ενώσεις και κοινοπραξίες, θα πρέπει να υποβάλουν κοινή αίτηση, η οποία θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα στοιχεία και νομιμοποιητικά έγγραφα του ενδιαφερόμενου μισθωτή, και συγκεκριμένα: για φυσικό πρόσωπο: ταυτότητα, διεύθυνση, επάγγελμα, ΑΦΜ και για εταιρεία πρόσφατο καταστατικό κωδικοποιημένο και τελευταίο ΔΣ/εκπροσώπηση διαχειριστή από ΓΕΜΗ και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω ισχύουν αναλόγως για κάθε μέλος της ξεχωριστά.

Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα νομιμοποιητικά έγγραφα, κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στην ΕΒΖ ΑΕ, στη διεύθυνση Μητροπόλεως 34, 54110 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 296412, υπόψη κ. Παναγιώτη Καρακώστα, κατά τις ώρες 10:00 – 15:00, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: ceo@ebz.gr, μέχρι της 9/10, στις 12 το μεσημέρι.

Αιφνιδιασμός

Η ανακοίνωση της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πάντως, έγινε λίγες μόνο ημέες μετά η διοίκηση της ΕΒΖ έδωσε το “πράσινο φως’ στην εταιρεία Royal Sugar να προβεί στον έλεγχο του εργοστασίου στο Πλατύ, για το οποίο η εν λόγω εταιρεία είχε συμφωνήσει με την Κυβέρνηση και την Τράπεζα Πειραιώς (σ.σ προφορική συμφωνία) να αναλάβει τη μίσθωσή του. Την περασμένη Παρασκευή η διοίκηση της Royal Sugar είχε προβεί σε ανακοινώσεις περί παρεμπόδισής της από τη διοίκηση της ΕΒΖ να προβεί στον απαραίτητο έλεγχο του εργοστασίου, προκειμένου να μπορέι να καθορίσει το κόστος συντήρησης, λειτουργία κ.ο.κ. Ο έλεγχος αυτός έγινε τελικά μετά τη δημοσιοποίηση του προβλήματος και προ μερικών ημερών υπογράφηκε και συμφωνία εμπιστευτικότητας, οπότε η σημερινή ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο όντως προκαλεί έκπληξη.

Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ημέρα που η διοίκηση της Royal Sugar είχε γνωστοποιήσει το πρόβλημα της παρεμπόδισης της υλοποίησης της προσφοράς της από τη διοίκηση της ΕΒΖ, μερικές ώρες αργότερα έγινε γνωστό ότι το προηγούμενο διάστημα είχε καταθέσει στο υπουργείο πρόταση μίσθωσης του ομίλου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης για περίοδο 18 μηνών και έναντι τιμήματος ύψους 2 εκατ. ευρώ – χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το ποσό τα κεφάλαια που απαιτούνται προκειμένου να “τρέξει” η φετινή καμπάνια στα εργοστάσια της ΕΒΖ – η Hellenic Agri Group SA του ομίλου Innovation Brain, με την οποία έχει συμπράξει και ομάδα τευτλοκαλλιεργητών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *