Thursday , 30 November 2023

Ενεργοποιώντας τους Πολίτες

Άρθρο του οικονομολόγου Απόστολου Σπαθά

Η κανονικότητα , λίγο πριν τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι να κατατίθενται, τα προγράμματα των υποψηφίων Δημάρχων , Περιφερειαρχών και των Συνδυασμών τους. Να γίνεται σύγκριση , αντιπαραβολή και στο τέλος , ο πολίτης να κρίνει και να επιλέγει , με την ψήφο του , το κατάλληλο για αυτόν και τον τόπο του.

  Υπάρχει όμως , ένας πυλώνας δράσης που δεν έχει ενεργοποιηθεί στο έπακρο και δυνητικά μπορεί να γίνει το πλέγμα που θα προσφέρει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εξοικονόμηση πόρων, δηλαδή χρόνο και χρήμα ,κοινώς.

  Είναι πρωταρχική , πια, ανάγκη να ενεργοποιηθούν οι πολίτες , στους Δήμους και τις Περιφέρειες, από τις Διοικήσεις τους , με σαφή στοχοθέτηση και σχεδιασμό. Είναι γνωστό πως η πρωτοβάθμια αντιμετώπιση προβλημάτων σε όλους τους τομείς της οικονομίας , πετυχαίνει γρήγορη λύση και εξάλειψη της διόγκωσης , με την πάροδο του χρόνου. Έτσι διατηρούμε ένα καλό επίπεδο λειτουργικότητας.

Επομένως η αρχή γίνεται , με πληροφόρηση και εκπαίδευση προς τους πολίτες , ώστε να γίνει βίωμα , πως η συμπεριφορά μας πρέπει να γίνει θετική και να ενεργοποιηθούμε ως πολίτες. Να κατανοήσουμε πως όταν κάνουμε περισσότερη ανακύκλωση βοηθάμε άμεσα τον τόπο μας. Η διατήρηση ή η καλυτέρευση της περιοχής μας ,στην καθαριότητα ,μας κάνει να απολαμβάνουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Η άμεση ενημέρωση   των υπευθύνων φορέων , για προβλήματα της περιοχής μας και όχι μόνο, συντελεί στο να λυθούν γρηγορότερα και ευκολότερα. Η συμπεριφορά μας , ως μέλη μιας Ομάδας, και όχι μόνο, ως ο εαυτός μας, καθορίζει πράξεις ενεργητικές και προσοδοφόρες ,  όπως στο θέμα των αδέσποτων , των ακαθαρσιών των ζώων μας, της φροντίδας των πάρκων και των δέντρων της γειτονιάς μας, είναι μερικά στοιχεία καθημερινής στάσεις,  ώστε να ζούμε σε ένα όμορφο και καθαρό τόπο. Να γίνει αντιληπτό πως με την συμβολή μας  , οι Τοπικές Υπηρεσίες, εξοικονομούν εργατοώρες που θα διοχετευτούν σε άλλες υπηρεσίες και θα ωφελήσουν τα Ταμεία του Δήμου ή της Περιφέρειας ,με λιγότερες δαπάνες.

  Όμως οι πολίτες για να ενεργοποιηθούν και να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους , θα πρέπει να γίνουν στοχευμένες ενέργειες.

Α. πληροφόρηση από τα Σχολεία έως τα ΚΑΠΗ ενός Δήμου.

Β. ένταξη προγραμμάτων ενημέρωσης σε κάθε γειτονιά , με κινητό μέσο και επαναλαμβανόμενες ενημερώσεις.

Γ. η χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών , site,mails,social media, για ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση πολιτών.

Δ. η υλοποίηση προγραμμάτων επιβράβευσης , προς τους πολίτες, για την θετική συμβολή τους , με συγκεκριμένες πολιτικές ξεκάθαρες και κατανοητές.

Ε. η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ πολιτών και Δήμων ή Περιφερειών, για λήψη προτάσεων και ιδεών, που θα ενταχθούν σταδιακά στο Πρόγραμμα και στην Διοίκηση.

  Παραφράζοντας το γνωστό ρητό , μπορούμε να υιοθετήσουμε το εξής: ‘Μην ρωτάς τι κάνει ο Δήμος για σένα αλλά τι μπορείς να κάνεις ,εσύ για τον Δήμο σου’!

*Ο Απόστολος Σπαθάς είναι οικονομολόγος και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον δήμο Καλαμαριάς με τον συνδυασμό του νυν δημάρχου Θεοδόση Μπακογλίδη “Συνεργασία για την Καλαμαριά”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *