Wednesday , 29 May 2024

ΕΥΑΘ: Εντός του 2019 ανάδοχος για τον διπλασιασμό του διυλιστηρίου νερού από τον Αλιάκμονα

Τη διανομή μερίσματος 0,126 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2018, έναντι μερίσματος 0,221 ευρώ ανά μετοχή που είχε δοθεί πέρυσι, αποφάσισε η σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε., κατά τη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκε η σημασία της πρόσληψης νέου προσωπικού ως βασικού παραγωγικού συντελεστή για την υλοποίηση του πενταετούς επενδυτικού πλάνου της εταιρείας.  Παράλληλα γνωστοποιήθηκε ότι αναμένεται να έχει αναδειχθεί ανάδοχος για το έργο της επέκτασης (σ.σ. διπλασιασμού) του διυλιστηρίου νερού, που τώρα βρίσκεται στη φάση των τευχών δημοπράτησης διαγωνισμού, εντός του 2019, με προοπτική ολοκλήρωσής του σε 20 μήνες και θα ακολουθήσει δοκιμαστική λειτουργία ενός χρόνου, δηλαδή αναμένεται να τελεί σε πλήρη λειτουργία το 2023.

“Με την ανάληψη των καθηκόντων μας,  “τρέξαμε” πρώτα απ’ όλα την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό: η εταιρεία είχε ‘στεγνώσει’ από προσωπικό επί 14 χρόνια, καλύψαμε οργανικά κενά κι επεκταθήκαμε σε νέους τομείς, διευρύνοντας τελικά το παραγωγικό αντικείμενό μας», επισήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης. «Χωρίς το νέο προσωπικό, η αποκατάσταση της βλάβης στον αγωγό της Αραβησσού θα είχε καθυστερήσει, ενώ δε θα είχαν μπει ακόμη σε τροχιά υλοποίησης τα έργα της επισκευής του επίμαχου αγωγού, της επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης ή τα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων αποχέτευσης», συμπλήρωσε.

Με παρέμβασή τους επίσης οι εργαζόμενοι κατηγόρησαν τη μικρομέτοχο Suez ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι το κέρδος, γιαυτό και έθεσε θέμα στη γ.σ. για τους 150 νέους υπαλλήλους της εταιρείας, ζητώντας διευκρινίσεις, και ότι αντιθέτως δεν ενδιαφέρθηκε ούτε να δώσει τεχνογνωσία στη μεγάλη περσινή βλάβη του αγωγού της Αραβησσού, αλλά και γενικότερα για να εκπαιδευτούν οι εργαζόμενοι, ούτε για τις αμοιβές και τους όρους εργασίας των εργαζομένων.

Στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν τους βασικούς άξονες του επενδυτικού σχεδιασμού μέχρι το 2024 (προϋπολογισμού 176 εκατ. ευρώ), ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκσυγχρονισμό των δικτύων αποχέτευσης και επέκτασή τους σε νέες περιοχές (27 εκατ. ευρώ), εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών (15 εκατ. ευρώ), βελτίωση του υδροδοτικού δικτύου και επέκτασή του σε νέες περιοχές (110 εκατ. ευρώ). Ειδικά για τη Βιομηχανική Περιοχή, όπως εξήγησαν, η ΕΥΑΘ ως υπεύθυνη διαχείρισης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της ΒΙΠΕ-Θ και της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ), λειτουργεί ήδη από 1ης Ιουνίου με δική της επίβλεψη τη ΜΚΑ και έχει προκηρύξει διαγωνισμό για επιπλέον έργα αναβάθμισης των αντλιοστασίων αποχέτευσης εντός ΒΙΠΕ-Θ. Παράλληλα, μελετά και επιπρόσθετα έργα, απαραίτητα για τη λειτουργία της εγκατάστασης σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους, με γνώμονα πάντα την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και την απρόσκοπτη συνέχιση της βιομηχανικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον νέο ιστότοπο της εταιρείας (www.eyath.gr), που εγκαινιάζει μια καινούρια «ηλεκτρονική» σχέση με τους καταναλωτές για τις συναλλαγές τους, αλλά και στα σύγχρονα γραφεία εξυπηρέτησης κοινού στην Αγγελάκη 6 (θα λειτουργήσουν από 10 Ιουνίου).

Η Γ.Σ. ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, τις εκθέσεις και δηλώσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2018, ενέκρινε δε και τη συνολική διαχείριση του Δ.Σ. και απάλλαξε τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης.

Ακόμη, ενέκρινε τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2018, όπως και τις αμοιβές – αποζημιώσεις της τρέχουσας χρήσης διατηρώντας τες μάλιστα και φέτος στα ίδια επίπεδα, αυτά του 2017.

Επίσης, επικύρωσε την πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας για τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών κατά τη χρήση του 2019, ενώ έδωσε άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη της εταιρείας να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση θυγατρικών του ομίλου (σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24). Νέο μέλος δεν τοποθετήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *