Δείτε ποιες υπηρεσίες που αφορούν τους αγρότες γίνονται πλέον ηλεκτρονικές

Δείτε ποιες υπηρεσίες που αφορούν τους αγρότες γίνονται πλέον ηλεκτρονικές

238
SHARE

Στην ψηφιακή εποχή εισέρχονται μια σειρά από υπηρεσίες που αφορούν τους αγρότες.

Ειδικότερα, ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται στο εξής η αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). 

Επίσης, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΜΑΑΕ, εκδίδεται η βεβαίωση για τη μετάκληση / απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία, η οποία φέρει την υπογραφή της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών και δεν χρήζει περαιτέρω επικύρωσης. 

Η βεβαίωση εκτυπώνεται από την τελευταία σελίδα της εφαρμογής «Υποβολή δικαιολογητικών – Εκτύπωση Βεβαίωσης», επιλέγοντας την «Αναφορά βεβαίωσης για μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών».

Οι επαγγελματίες αγρότες που επιθυμούν να εκδώσουν τη σχετική βεβαίωση θα μπορούν να εξυπηρετούνται, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή του κινητού τους τηλεφώνου.

Η είσοδός τους στην ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους ίδιους ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στην εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Taxisnet).                    

LEAVE A REPLY