Wednesday , 29 May 2024
SEVE: Amfivoli i biosimotita twn eopixeirisewn

Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζει και ο ΣΕΒΕ για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη από την 84η ΔΕΘ

Την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην 84η ΔΕΘ εκφράζει με σημερινή ανακοίνωσή του ο ΣΕΒΕ-Σύνδεσμος Εξαγωγέων, σε συνέχεια αντίστοιχης χθεσινής ανακοίνωσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Πέρα από την ικανοποίηση σε μεγάλο βαθμό οριζόντιων αιτημάτων του ΣΕΒΕ για την ανάπτυξη και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων όπως η σταδιακή μείωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων και της εργασίας, η μείωση της γραφειοκρατίας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, η βελτίωση του επενδυτικού νόμου, η ενοποίηση των δυνάμεων της εξωστρέφειας και η λήψη άλλων μέτρων για τη δημιουργία ενός φιλικού επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, ο ΣΕΒΕ επικεντρώνεται στις ιδιαίτερες αναφορές του Πρωθυπουργού για τη Βόρεια Ελλάδα και την Θεσσαλονίκη ειδικότερα, σε συνέχεια του ήδη καταγεγραμμένου στις προγραμματικές δηλώσεις εμβληματικού έργου ανάπλασης της ΔΕΘ:

1. Απόλυτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης, σε συνεργασία και με τις τρεις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, για την προστασία και την ενίσχυση των μακεδονικών προϊόντων με τη δημιουργία και διεθνή πιστοποίηση ενός συλλογικού σήματος και την υποστήριξή τους με μια μεγάλη επικοινωνιακή εκστρατεία που θα δώσει νέα ώθηση στα προϊόντα της Μακεδονίας στις αγορές του εξωτερικού. Ένα σημαντικό αίτημα για το οποίο εργάστηκε συστηματικά ο ΣΕΒΕ όλο το διάστημα που προηγήθηκε στην προσπάθειά του να διασφαλίσει τα συμφέροντα των εξαγωγικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

2. Ελεύθερη Ζώνη Βιομηχανίας και Εμπορίου αποκλειστικά για επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό στο στρατόπεδο Γκόνου

Πριν από την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης που τοποθετεί πλέον στοχευμένα τη Θεσσαλονίκη στον παγκόσμιο χάρτη των θαλάσσιων μεταφορών, ο ΣΕΒΕ είχε καταθέσει  πρόταση για ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος μέσω του οποίου θα ωφεληθούν τόσο οι άμεσα εμπλεκόμενοι με το λιμάνι φορείς, όσο και συμπληρωματικοί κλάδοι. Σύμφωνα με την πρόταση του ΣΕΒΕ, η αναβάθμιση του λιμανιού μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να προσελκύσει επενδύσεις και να ενισχύσει τη μεταποιητική εξωστρεφή βιομηχανία, η οποία παραδοσιακά βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Η περιοχή μας είναι μάλιστα ιδανική για την τελειοποίηση των α’ υλών που παράγονται στην Ανατολή και προωθούνται στις ευρωπαϊκές αγορές, προσδίδοντας τοπικά σημαντική προστιθέμενη αξία.

Στο πλαίσιο αυτό, η εξαγγελία του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με την πρόταση και του ΣΕΒΕ, για δημιουργία Ελεύθερης Ζώνης Βιομηχανίας και Εμπορίου αποκλειστικά για επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό στο στρατόπεδο Γκόνου, κρίνεται εξαιρετικά σημαντική για την ανάπτυξη και απασχόληση ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής. Αναμένουμε την άμεση υλοποίηση αυτής της εξαγγελίας και θέτουμε τον ΣΕΒΕ στη διάθεση της Κυβέρνησης για να εργαστούμε από κοινού για την επίτευξη αυτού του στόχου.

3. Τρίτη και επίσης ιδιαίτερα σημαντική η εξαγγελία ως προς ένα πάγιο αίτημα του ΣΕΒΕ και των άλλων επιχειρηματικών φορέων της Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία ενός Διεθνούς Πάρκου Τεχνολογίας και Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη, το «Thess/Intec». Ένα έργο που μπορεί να συμβάλλει, πέραν της ενίσχυσης της καινοτομίας, παραγωγικότητας και εξωστρέφειας των ημεδαπών επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας εν γένει, αλλά και της τοπικής οικονομίας της Βόρειας Ελλάδας ειδικότερα. Και αυτό μέσω αφ’ ενός μεν της προσέλκυσης καινοτόμων επενδύσεων έντασης γνώσης (που απαιτεί εργασία από εξιδεικευμένο ανθρώπινο δυναμικό), οι οποίες θα λειτουργήσουν ως καταλύτης για την εκδήλωση επενδυτικών πρωτοβουλιών από ξένα κεφάλαια, αφ’ ετέρου δε των αποδοτικών συνεργειών ανάμεσα στα μέλη του οικοσυστήματος καινοτομίας (τριπλή έλικα: Εκπαίδευση, Έρευνα, Επιχειρηματικότητα). Οι αδυναμίες και τα λάθη του παρελθόντος δικαιολογούν απόλυτα την προϋπόθεση που τέθηκε από τον Πρωθυπουργό για να προχωρήσει το έργο, με στενή συνεργασία της Πολιτείας για την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *