Δείτε ποιο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ενισχύει με 400 εκατ. ευρώ τις μικρές...

Δείτε ποιο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ενισχύει με 400 εκατ. ευρώ τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

395
SHARE

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου παρατάθηκε η προθεσμία για την ένταξη ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρηματιών στο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις», συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ.

Η δράση που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, τόσο στην εσωτερική, όσο και στην εξωτερική αγορά.                                                                         

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων καθώς και το σύνολο των δοκιμών και ελέγχων ποιότητας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και συμμόρφωση των προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή / και χωρών εκτός Ε.Ε.                                                                                             

Όσον αφορά το ύψος των επενδυτικών σχεδίων που καλύπτονται από το πρόγραμμα, κυμαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ, με το ποσοστό επιδότησης να αφορά το 50% με 65%.                                                                                                                                          Να σημειωθεί ότι το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

LEAVE A REPLY