Sunday , 14 July 2024

Πολυνομοσχέδιο “Κεραμέως” : Διαχωρισμός μαθητών σε τμήματα με κριτήριο τις ειδικότερες μαθησιακές ανάγκες

Τον διαχωρισμό των παιδιών σε τμήματα βάσει «γενικών ή ειδικών κριτηρίων» που θα καθορίζονται με απόφαση του εκάστοτε Συλλόγου Διδασκόντων επιχειρεί να επιβάλει η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μέσω του νέου αντιεκπαιδευτικού πολυνομοσχεδίου «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε εν μέσω καλοκαιριού και έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η οποία λήγει στις 14 Ιουλίου.

Δύο από τα τρία κριτήρια που θέτει το πολυνομοσχέδιο “Κεραμέως”,  για την κατανομή μαθητών σε τμήματα είναι:

Α. Οι  ειδικότερες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών και

Β. Η διαμόρφωση ομάδων με στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης και μαθησιακής προόδου των μαθητών/τριών.

Η κατανομή των μαθητών  σε τμήματα,σύμφωνα με τη διάταξη, πρέπει να είναι ισόρροπη.

Εάν ο Σύλλογος  Διδασκόντων αρνηθεί να λάβει απόφαση, με βάση τα  νέα κριτήρια, τότε το “βάρος” της απόφασης πέφτει αποκλειστικά στον Διευθυντή του Σχολείου.

Η  μεταβολή της σύνθεσης των τμημάτων μπορεί να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον συντρέχουν παιδαγωγικοί λόγοι.

Μέχρι σήμερα η κατανομή των μαθητών ανά τάξη γίνονταν με μοναδικό  κριτήριο την αλφαβητική σειρά και απαγορεύονταν ρητά, για οποιοδήποτε λόγο, η μετακίνηση μαθητή σε άλλο τμήμα.

Ειδικότερα το άρθρο 85 του πολυνομοσχεδίου το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούευση, ορίζει τα εξής:

1. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων δύνανται να καθορίζονται γενικά ή ειδικά κριτήρια, βάσει των οποίων κατανέμονται οι μαθητές σε τμήματα. Τα κριτήρια κατανομής των μαθητών/τριών περιλαμβάνουν ενδεικτικώς: (α) την ποσοτική αναλογία μαθητών/τριών, (β) τις ειδικότερες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών και (γ) τη διαμόρφωση ομάδων με στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης και μαθησιακής προόδου των μαθητών/τριών. Με την ίδια απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων πραγματοποιείται η κατανομή των μαθητών/τριών σε τμήματα, η οποία πρέπει να είναι ισόρροπη.

2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων δύναται να αποφασίζει για τη μεταβολή της σύνθεσης των τμημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον συντρέχουν παιδαγωγικοί λόγοι.

3. Σε περίπτωση που ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν λαμβάνει για οποιονδήποτε λόγο τις αποφάσεις των παρ. 1 και 2, αυτές λαμβάνονται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.

Η αιτιολογική έκθεση

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης είναι  “η ορθή κατανομή των μαθητών σε τμήματα με τη δυνατότητα του Συλλόγου Διδασκόντων να καθορίζει γενικά ή ειδικά κριτήρια, βάσει των οποίων στη συνέχεια θα αποφασίζει την κατανομή των μαθητών μιας τάξης σε τμήματα με σκοπό την δημιουργία ισόρροπων, ομοιογενών και ισοδυνάμων τμημάτων”.

Ο θεσμός των επιπέδων στη μέση εκπαίδευση, έστω και αν θεσπίστηκε το 2006 με στόχο να εφαρμοσθεί μόνο σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας έχει κατακριθεί παιδαγωγικά και κοινωνικά. 

Αξίζει να τονίσουμε ότι με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ο ίδιος ο ταξικός διαχωρισμός της κοινωνίας. Έχει αποδειχθεί ήδη με τα αγγλικά -όπου το μέτρο ίσχυσε- ότι το τμήμα των «καλών»  μαθητών ήταν σε θέση να προχωρήσει πολλά κεφάλαια και να είναι πιο μπροστά, ενώ το τμήμα των «μετρίων» να υστερεί της ύλης σε σημαντικό βαθμό. Έτσι, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των πρώτων θα είναι πιο εύκολη και πως οι δεύτεροι θα αποκλείονταν νωρίτερα.

Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους επισημαίνουν ότι ένας τέτοιος διαχωρισμός θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ίδια την ψυχολογία του παιδιού που αυτομάτως θα αισθανθεί «μέτριο» και «ανάξιο»  ή αναλόγως θα εντάξει τον εαυτό του στην ομάδα των «αρίστων» του σχολείου. Μία τέτοια διάκριση, επιπρόσθετα, ενισχύει τη βαθμοθηρία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Παράλληλα το κυνήγι του βαθμού και της «αριστείας» οδηγεί και ενισχύει τη φροντιστηριακή εκπαίδευση επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τις οικογένειες των λαϊκών τάξεων και στρωμάτων. Επιπλέον, τονίζουν ότι ο χωρισμός των μαθητών μα βάση το επίπεδο αναπαράγει τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες θεσμοθετώντας τον παιδαγωγικό ρατσισμό και οικοδομώντας το σχολείο των πολλών ταχυτήτων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *