Tuesday , 28 November 2023

Στην 3η θέση πανελλαδικά η ΠΚΜ σε νέες θέσεις εργασίας στο 1ο τρίμηνο του 2022

Στην τρίτη θέση, μεταξύ των 13 Περιφερειών της Χώρας βρίσκεται  η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε νέες θέσεις εργασίας, ξεπερνώντας εντυπωσιακά την αντίστοιχη της Αττικής, όπως προκύπτει από  την επεξεργασία που πραγματοποιεί ο  Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της ΠΚΜ, επί των στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί, ότι ο φετινός Μάρτιος, συγκρινόμενος με προηγούμενες χρονιές, κατέγραψε ισχυρό θετικό ισοζύγιο, σε 5 από τις 7 Περιφερειακές Ενότητες της ΠΚΜ παρά τη συνεχιζόμενη παγκόσμια αβεβαιότητα, την ενεργειακή κρίση  και το συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ σε ό, τι αφορά στις τάσεις απασχόλησης, διαπιστώνεται σταθερή ανοδική τάση της γυναικείας απασχόλησης κατά τη διάρκεια του 2021, καθώς  και το Α΄ τρίμηνο του 2022, τόσο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όσο και σε επίπεδο χώρας.

Σε ό, τι αφορά στα δυναμικά επαγγέλματα, υπάλληλοι γραφείου, και επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τουρισμό και την εστίαση (σερβιτόροι, μάγειρες κλπ), συνεχίζουν να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις.

Νέες  θέσεις εργασίας στην ΠΚΜ το Α΄ τρίμηνο του 2022

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με 3.101 νέες θέσεις εργασίας (ν.θ.ε.), βρίσκεται στην 3η θέση, μεταξύ των 13 Περιφερειών της Χώρας, υστερώντας μόνον έναντι των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου (10.024) και Κρήτης (7.522) και ξεπερνώντας εντυπωσιακά την αντίστοιχη της Αττικής (1.371).  Οι Π.Ε. Θεσσαλονίκης (με 1.841) και Χαλκιδικής (με 1.527) δημιουργούν τη συντριπτική πλειοψηφία των ν.θ.ε. της ΠΚΜ, ενώ οι Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας εμφανίζουν αρνητικό ισοζύγιο ν.θ.ε. για το α΄ τρίμηνο 2022. 

Το γεγονός όμως ότι ο φετινός Μάρτιος, συγκρινόμενος με προηγούμενες χρονιές, κατέγραψε ισχυρό θετικό ισοζύγιο, σε 5 από τις 7 Π.Ε. της ΠΚΜ (πλην της Ημαθίας 

και Κιλκίς) παρά τη συνεχιζόμενη παγκόσμια αβεβαιότητα, δημιουργεί αρκετά υψηλές προσδοκίες για την ΠΚΜ και κατά την τρέχουσα χρονιά.

Ισοζύγιο Ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ανά Π.Ε. της ΠΚΜ – Ιανουάριος-Μάρτιος 2022

Ο Ιανουάριος ιστορικά αποτελεί μήνα με μειωμένες ν.θ.ε. για την ΠΚΜ, καθώς συγκεντρώνει απολύσεις εργαζομένων που απασχολούνται σε εποχικά επαγγέλματα που σχετίζονται με την περίοδο των εορτών (εστίαση, ψυχαγωγία, χειμερινά καταλύματα κ.ά.), τάση που παρατηρήθηκε και κατά τον αντίστοιχο φετινό, με  σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας (-2.644). 

Ο Φεβρουάριος κινήθηκε σε θετικό ισοζύγιο 1.776 ν.θ.ε., αρκετά συγκρατημένα σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, αντικατοπτρίζοντας την επιφυλακτικότητα των επιχειρηματιών λόγω της επιβάρυνσης του οικονομικού κλίματος από το ‘ενεργειακό’, αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

Στον αντίποδα, ο φετινός Μάρτιος συγκρινόμενος με προηγούμενες χρονιές, κατέγραψε ισχυρό θετικό ισοζύγιο, σε 5 από τις 7 Π.Ε. της ΠΚΜ (πλην της Ημαθίας και Κιλκίς) παρά τη συνεχιζόμενη παγκόσμια αβεβαιότητα, αφενός λόγω θετικών προσδοκιών για την επερχόμενη τουριστική περίοδο, αφετέρου λόγω της προαναγγελθείσας πλήρους άρσης των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, εντός του Απριλίου.  

Πίνακας 7: Ισοζύγιο Ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ανά Π.Ε. της ΠΚΜ, Ιανουάριος – Μάρτιος 2022.

Περιφερειακή ΕνότηταΙαν. 2022Φεβ. 2022Μάρ. 2022Ισοζύγιο α΄ 3μήνου 2022
Ημαθίας-810-139-137
Θεσσαλονίκης-1.6791.2742.2461841
Κιλκίς183548245
Πέλλας-536-13275-274
Πιερίας-410-35141-304
Σερρών-64128139203
Χαλκιδικής-1303581.2991527
Σύνολο ΠΚΜ-2.6441.7763.9693101

Πηγή: ΕΡΓΑΝΗ          Επεξεργασία: ΠΜΔΑΑΕ-ΚΜ

Γυναικεία απασχόληση

Από το σύνολο των 24.916 ν.θ.ε. που δημιουργήθηκαν κατά το 2021 στην ΠΚΜ, το 52,4% κατελήφθη από γυναίκες. Στο σύνολο  των ν.θ.ε.  που δημιουργήθηκαν το α΄ τρίμηνο του 2022 στη Χώρα το 47,1%  κατελήφθη από γυναίκες. Αποδεικνύεται ότι με συμμετοχή κατά 44,5% στο εργατικό δυναμικό της Χώρας, συνεχίζεται σταθερά η βαθμιαία ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση.

Πίνακας 4: Ισοζύγιο Ροών μισθωτής απασχόλησης ανά Φύλο στη Χώρα,                             Α’ 3μηνο 2021-2022

 α’ τρίμηνο 2022Στο σύνολοα’ τρίμηνο 2021Στο σύνολο
Άρρενες1257452,9%2641254,2%
Θήλεις1118447,1%2232045,8%
Σύνολο23758100,0%48732100,0%

Δυναμικοί Κλάδοι και Επαγγέλματα στην Ελλάδα κατά το Α’ 3μηνο του 2022.

Στην Ενότητα που ακολουθεί απεικονίζονται οι δυναμικοί Κλάδοι και τα Επαγγέλματα, ανά μήνα για το σύνολο της Χώρας, με στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ιανουάριος 2022

Το πιο δυναμικό  επάγγελμα από πλευράς δημιουργίας ν.θ.ε. κατά τον Ιανουάριο, ήταν με διαφορά το Διδακτικό προσωπικό, Δάσκαλοι, Καθηγητές’ με 4.967 ν.θ.ε. (5.692 πέρυσι).

Στη 2η θέση ήταν το ‘Ανειδίκευτοι εργάτες’ με 1.484 ν.θ.ε. (1.524 πέρυσι), στην 3η το ‘Συσκευαστές, χειριστές μηχ/των τροφίμων’ με 1.051 (785 πέρυσι) και στη 4η το ‘Τεχνίτες οικοδομικών εργασιών’ με 696 (709 πέρυσι).

 Φεβρουάριος 2022  

Όπως απεικονίζεται στον Πίνακα 10, ο πιο δυναμικός  κλάδος  από πλευράς δημιουργίας ν.θ.ε. τον συγκεκριμένο μήνα, ήταν τα Καταλύματα με 2.485 ν.θ.ε. (Πέρυσι λόγω πανδημίας ήταν η ‘Δημόσια Διοίκηση-Υποχρ. Κοινων. Ασφάλιση).

Στη 2η θέση  ήταν οι  ‘Δραστ/τες Υπηρεσιών Εστίασης’ με 1.751 ν.θ.ε.  και το ‘Χονδρικό Εμπόριο’ στην 3η με 1.026 ν.θ.ε.

Πίνακας 10: Οι Κλάδοι Οικον. Δραστ/τας  με τα υψηλότερα θετικά ισοζύγια προσλήψεων – απολύσεων στη Χώρα – Φεβρουάριος 2022

Πηγή: ΕΡΓΑΝΗ            Επεξεργασία: ΠΜΔΑΑΕ-ΚΜ

 Μάρτιος 2022           

Ο πιο δυναμικός  κλάδος  από πλευράς δημιουργίας ν.θ.ε. τον συγκεκριμένο μήνα, ήταν με πολύ μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους τα ‘Καταλύματα’ με 15.127 ν.θ.ε. (1.349 πέρυσι), γεγονός που αντανακλά τις υψηλές προσδοκίες των επιχειρηματιών  για μια πολύ καλή τουριστική χρονιά. 

Ως προς τα Επαγγέλματα  το πιο δυναμικό από πλευράς δημιουργίας ν.θ.ε. κατά τον Μάρτιο ήταν, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, οι ‘Υπάλληλοι Γραφείου’ με 5.434 ν.θ.ε. (3.583 πέρυσι), ενώ στις επόμενες θέσεις βρίσκονται επαγγέλματα που σχετίζονται με τον κλάδο των Καταλυμάτων. 

Πίνακας : Τα επαγγέλματα ( με τα υψηλότερα θετικά ισοζύγια προσλήψεων – απολύσεων στη Χώρα – Μάρτιος 2022)

 Πηγή: ΕΡΓΑΝΗ                    Επεξεργασία: ΠΜΔΑΑΕ-ΚΜ

Δυναμικά Επαγγέλματα στην ΠΚΜ, 2021

Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα δυναμικά επαγγέλματα στην ΠΚΜ για το 2021, κατά φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», που αντλήθηκαν από την πλατφόρμα του ΜΔΑΑΕ του ΕΙΕΑΔ. 

Περίπου 1 στις 4 ν.θ.ε. στην ΠΚΜ αφορούσαν σε ‘Υπαλλήλους γραφείου’, στη 2η θέση οι ‘Απασχ/νοι στην παροχή προσωπ. υπηρεσιών’  με 3.455 ν.θ.ε. και στην 3η θέση οι ‘Πωλητές’ με 3.083 ν.θ.ε.. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δέκα πιο δυναμικά επαγγέλματα συνεισφέρουν σε ποσοστό άνω του 85% στο σύνολο των ν.θ.ε. της ΠΚΜ, για το 2021. 

 Επάγγελμα  (ΣΤΕΠ-92 2D)ν.θ.ε.
41Υπάλληλοι γραφείου5.751
51Απασχ/νοι στην παροχή προσωπ. υπηρεσιών (σερβιτόροι, μάγειροι, κομμωτές, αισθητικοί κ.ά.)3.455
53Πωλητές, μοντέλα κ.α.σ.ε.3.083
91Πλανόδ. πωλητές, καθαριστές, οικ. βοηθοί κ.α.σ.ε.2.130
93Ανειδίκευτοι εργάτες (κατασκ., μεταπ., μεταφ.)1.702
34Ειδικ. σε πωλήσεις, κτηματομεσίτες, χρηματιστές κ.α.σ.ε.1.482
32Τεχνολόγοι & βοηθ. επιστημών βιολογίας & υγείας κ.α.σ.ε.1.368
21Φυσικοί, Μαθηματικοί, Πληροφορικοί  κ.α.σ.ε.829
42Υπάλληλοι Εξυπηρ. Πελατών794
88Οδηγοί μέσων μεταφοράς & χειρ. κιν. εξοπλισμού693
 Υποσύνολο ν.θ.ε. 21.287
 Σύνολο ν.θ.ε.24.916

Πηγή: ΕΡΓΑΝΗ, ΕΙΕΑΔ      Επεξεργασία: ΠΜΔΑΑΕ-ΚΜ

Αναλύοντας ορισμένα από τα παραπάνω επαγγέλματα σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού, καταλήγουμε σε  σημαντικές διαπιστώσεις: 

Επάγγελμα  (ΣΤΕΠ-92 4D)ν.θ.ε.
5150Σερβιτόροι 1.805
5140Μάγειροι811
9320Ανειδίκ. εργάτες μεταποιητ. επιχειρήσεων1.339
3230Νοσοκόμοι πτυχιούχοι ΤΕΙ κ.α. σχολών870
2131Σχεδιαστές, αναλυτές, προγρ/τές συστημάτων Η/Υ732

Πηγή: ΕΡΓΑΝΗ, ΕΙΕΑΔ      Επεξεργασία: ΠΜΔΑΑΕ-ΚΜ

– Στην ‘Παροχή προσωπικών υπηρεσιών’ (κωδ. 51), πάνω από τις μισές ν.θ.ε. (1.805) αφορούν σε σερβιτόρους και 811 ν.θ.ε. σε Μαγείρους, αντανακλώντας τη σταδιακή επιστροφή του τουριστικού κλάδου στην κανονικότητα.

– Οι 4 στις 5 ν.θ.ε. στο επάγγελμα ‘Ανειδίκευτοι εργάτες’(κωδ. 93) δημιουργούνται στις μεταποιητικές επιχειρήσεις (κωδ. 9320), που συνήθως αφορούν σε μόνιμη απασχόληση, τάση ενθαρρυντική για τις προοπτικές της μεταποίησης στην ΠΚΜ.

– Οι 6 στις 10 ν.θ.ε. στο επάγγελμα ‘Τεχνολόγοι & βοηθ. επιστημών βιολογίας & υγείας κ.α.σ.ε.(κωδ.32)αφορούν σε πτυχιούχους Νοσοκόμους, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις διεθνών οργανισμών για τη ανερχόμενη ζήτηση κατά την επόμενη δεκαετία. 

– Στο επάγγελμα ‘Σχεδιαστές, αναλυτές, προγραμματιστές συστημάτων Η/Υ’ (κωδ. 2131) δημιουργήθηκαν 732 ν.θ.ε., επιβεβαιώνοντας την έντονη δυναμική του στην ΠΚΜ, λόγω της επέκτασης υπαρχουσών επιχειρήσεων και της εγκατάστασης νέων (π.χ. Pfizer), που δραστηριοποιούνται σε τεχνολογίες αιχμής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *