Monday , 15 July 2024

Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ: Στοιχεία 2020 και προοπτικές

Η πορεία και η στρατηγική του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ παρουσιάστηκαν στη διαδικτυακή συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Ιουνίου και συμμετείχαν χιλιάδες στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου.

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ιδρυτής του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, Μελάς Γιαννιώτης, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, ζωντανά από την έδρα του Ομίλου στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από την ομιλία του ο Ιδρυτής του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την προσωπική του σταδιοδρομία, αποτύπωσε με γλαφυρό τρόπο την αδυναμία του ανθρώπου να αντιληφθεί βασικές αρχές που διέπουν την ανθρώπινη φύση, υπογραμμίζοντας ότι μόνο όταν βιώσει πρωτόγνωρες καταστάσεις είναι ικανός ο άνθρωπος να αντιληφθεί τις πραγματικές διαστάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επιδίωξη του «άριστου», του ιδανικού, που η ζωή έχει διδάξει στον κ. Γιαννιώτη ότι το ιδανικό πολλές φορές είναι η ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών και όχι απαραίτητα η επίτευξη ενός στόχου, μιας ακόμη πρωτιάς. Αναφέρθηκε στη συνέχεια στο νέο του βιβλίο με τίτλο «ΜΑΚΕΔΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, από την άγραφη Ιστορία έως την αδίδακτη Παιδεία» το οποίο τυπώνεται και θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, Παναγιώτης Κατσανίδης, παρουσίασε τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το 2020, αναδεικνύοντας τις ισχυρές κεφαλαιακές βάσεις του Ομίλου, τη λειτουργική κερδοφορία και τους υψηλούς δείκτες φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιριών του Ομίλου. 

Τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη για το 2020:
Κέρδη προ φόρων21.9 εκ. €
Σύνολο ενεργητικού342,3 εκ. €
Ίδια κεφάλαια142,1 εκ. €
Σύνολο εσόδων132,6 εκ. €
Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Εταιρίας ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ392,9%
Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Εταιρίας ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ193,6%
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία237,8 εκ. €
Σύνολο Ασφαλιστικών Αποθεμάτων178,3 εκ €

Με κύριο μέλημα την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων του Ομίλου, η προσαρμογή στις νέες συνθήκες και προκλήσεις, που προέκυψαν λόγω της πανδημίας Covid-19, στηρίχθηκε στην εφαρμογή αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων και στη θέσπιση νέων κανόνων λειτουργίας, έχοντας ως βάση το ήδη αναπτυγμένο δίκτυο υποδομών και υπηρεσιών του Ομίλου. Το αποτέλεσμα της συντονισμένης αυτής προσπάθειας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Κατσανίδης, είναι ότι η πανδημία όχι μόνο δεν ανέκοψε καμία δραστηριότητα του Ομίλου και ότι όλες οι εγκαταστάσεις συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά, αλλά αντίθετα κάθε υπηρεσία και άνθρωπος  του Ομίλου τέθηκε στη διάθεση της κοινωνίας.

Στον καθοριστικό ρόλο του δικτύου των διαμεσολαβητών στην ανάπτυξη των ασφαλιστικών εταιριών του Ομίλου, αναφέρθηκε ο Διευθυντής της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, Μίλτος Πυρίντσης, με στόχο πάντα τη δημιουργία και την προώθηση ανταγωνιστικών προγραμμάτων ασφάλισης. Παρουσίασε επίσης την εμπορική πολιτική που ακολουθεί  ο Όμιλος, η οποία στηρίζεται στην ενιαία και ίδια τιμολόγηση σε όλα τα επιμέρους κανάλια διανομής, στην απόδοση μπόνους παραγωγής ανά τρίμηνο βάσει του συνολικού χαρτοφυλακίου, μπόνους καλού αποτελέσματος ζημιών, ενώ σε ότι αφορά την παραγωγή στους Λοιπούς Κλάδους έχει ουσιαστικά καθιερωθεί διπλό μπόνους. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του αναφέρθηκε και στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ και στους λόγους που τη καθιστούν ιδανική επιλογή συνεργασίας για το σύνολο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Κωνσταντίνος Γιαννιώτης, εστίασε στο πρώτο κομμάτι της ομιλίας του, στη σημασία της προσαρμογής και την ανάγκη για εξέλιξη, τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. «Να αγκαλιάζουμε τις αλλαγές και να τις προσαρμόζουμε στις δικές μας ανάγκες. Επιχειρηματικοί οργανισμοί και οντότητες που δεν εξελίσσονται στις νέες συνθήκες είναι καταδικασμένοι. Για τον λόγο αυτό επενδύουμε. Για να έχουμε μεγαλύτερη ευκολία προσαρμογής στις αλλαγές», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ τοποθετείται στις εξελίξεις.

Σε ότι αφορά την ελληνική ασφαλιστική αγορά και την κινητικότητα που παρατηρείται, ο Όμιλος δηλώνει παρών και θα αναζητήσει το μερίδιο αγοράς που του αναλογεί. Διατηρώντας την πρώτη θέση σε πλήθος ασφαλισμένων οχημάτων στην Ελλάδα την τελευταία 15ετία, ο κλάδος ασφάλισης οχημάτων αποτελεί την κύρια ασφαλιστική δραστηριότητα του Ομίλου και ο στόχος είναι να επιτευχθεί ανάπτυξη και στους υπόλοιπους ασφαλιστικούς κλάδους.

Συνεχίζοντας ο κ. Γιαννιώτης τόνισε ότι η οικογένεια του  Ομίλου αποτελεί την κινητήρια δύναμη και το βασικό συστατικό της μέχρι σήμερα επιτυχίας και εξέλιξης, που είναι οι 968 εργαζόμενοι, τα 104 υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα και σχεδόν οι 6.500 συνεργαζόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Ανάμεσά τους υπάρχουν επαγγελματίες που διατηρούν τη συνεργασία σταθερή για 40 χρόνια, έχοντας περάσει στην 2η, και σε κάποιες περιπτώσεις στην 3η, γενιά συνεργασίας  με τον Όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Γιαννιώτης αναφέρθηκε στο κοινωνικό πρόσημο του Ομίλου και τη συμβολή του στην ελληνική οικονομία, που ξεπερνά τα 630 εκατ,ευρώ την τελευταία πενταετία, υπογραμμίζοντας τη σημασία του «Νοιαζόμαστε για σας».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *