Επέκταση της αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων των...

Επέκταση της αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων των επιχειρήσεων ζητά το ΕΒΕΘ

203
SHARE

Την επέκταση του μέτρου αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ώστε αυτό να καταλαμβάνει και τα αξιόγραφα από την 1η Ιουνίου 2020 μέχρι την 31η Αυγούστου 2020, ζητά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας την αγωνία των επιχειρήσεων-μελών του για την οικονομική τους επιβίωση.

Η επιστολή απευθύνεται στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη και στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα, ενώ υπογράφεται από τον Ά Αντιπρόεδρο του ΕΒΕΘ, κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννη.

“Είναι γεγονός ότι λόγω της ακαμψίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας και της συνακόλουθης ανεπάρκειας των ανακλαστικών του, παρά την ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών εκ μέρους σας για την ενίσχυση της ρευστότητας, δεν έχει ακόμη εξασφαλισθεί επαρκής χρηματοδότηση των επιχειρήσεων των οποίων η οικονομική δραστηριότητα παρέλυσε κατά την περίοδο έξαρσης της πανδημίας COVID-19. Για το λόγο αυτό, οι πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις, και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξακολουθούν παρά τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας, να αντιμετωπίζουν σοβαρότατες δυσχέρειες στην εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών τους”, τονίζει η διοίκηση του ΕΒΕΘ και καταλήγει: “Ως εκ τούτου, κρίνουμε αναγκαία την επέκταση του μέτρου αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, το οποίο θεσπίστηκε με το άρθρο 2 παρ.1 της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως ισχύει, ώστε αυτό να καταλαμβάνει και τα αξιόγραφα με ημερομηνίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής από την 1η Ιουνίου 2020 μέχρι την 31η Αυγούστου 2020. Όσον αφορά τη διάρκεια της αναστολής προτείνουμε να οριστεί σε εβδομήντα πέντε (75 ) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, όπως προέβλεπε και η αρχική ρύθμιση. Προκειμένου δε να μην μετακυλιστεί το πρόβλημα στους κομιστές των αξιογράφων, θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα στήριξης ανάλογα προς τα θεσπισθέντα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω ΠΝΠ. Εκφράζοντας την αγωνία των επιχειρήσεων-μελών μας για την οικονομική τους επιβίωση, που υπονομεύεται σοβαρά στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, παρακαλούμε να διερευνήσετε τη δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήματός μας’.

LEAVE A REPLY