Saturday , 13 April 2024

Τι ζήτησε το προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ από τον Υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση

Με τον Υπουργό Εργασίας κ. Ιωάννη Βρούτση συναντήθηκε σήμερα, 5 Αυγούστου 2019, η ΓΣΕΒΕΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Καββαθά. Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας, η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαβούλευσης της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα.

Ο Υπουργός ενημέρωσε τη ΓΣΕΒΕΕ για τις πρόσφατες βελτιωτικές ρυθμίσεις που έχουν εισαχθεί στο Σ/Ν Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα, σχετικά με τις ρυθμίσεις σε 120 δόσεων των ασφαλιστικών οφειλών και αφορούν στην μείωση του επιτοκίου από το 5% σε 3%. Παράλληλα επισήμανε ότι όποιες αρρυθμίες έχουν δημιουργηθεί στην ρύθμιση των 120 δόσεων εξαιτίας της μη εκκαθάρισης των εισφορών των 2 τελευταίων ετών θα ξεπεραστούν καθώς αύριο ολοκληρώνεται η σχετική διαδικασία.

Τόνισε μάλιστα ότι οι σχετικές ενέργειες ήταν απαραίτητες καθώς δεν προβλέπεται να δοθεί παράταση, αλλά ούτε και να υπάρξει στο μέλλον άλλη ρύθμιση, πέραν της πάγιας, για ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές.

Με βάση αυτά η ΓΣΕΒΕΕ καλεί όλες τις επιχειρήσεις να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τις ασφαλιστικές οφειλές που θα είναι σε ισχύ έως τις 30/9/2019.

Πέραν των παραπάνω η ΓΣΕΒΕΕ κατέθεσε τεκμηριωμένες προτάσεις για όλα τα μείζονα εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα τα οποία χρήζουν άμεσης μέριμνας και απασχολούν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές, ώστε να διαμορφωθεί ένα εργασιακό και ασφαλιστικό πλαίσιο με αναπτυξιακό χαρακτήρα, που να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες των εργαζομένων όσο και στις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων τα κύρια ζητήματα που έθεσε η ΓΣΕΒΕΕ ήταν:
• Επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και του καθορισμού των κατώτατων αμοιβών στην αρμοδιότητα των κοινωνικών εταίρων. Ο μηχανισμός καθορισμού του κατώτατου μισθού (ν.4172/2013) θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμος υπό την προϋπόθεση ότι θα αποτελούσε εργαλείο στα χέρια των κοινωνικών εταίρων. Επιπλέον και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρίσιμοι παράγοντες του κόστους και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας δεν δύναται να προσδιοριστούν και να ρυθμιστούν στο σύνολο τους από τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά εξαρτώνται ευθέως από την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική, θα μπορούσε ο κοινωνικός διάλογος που διεξάγεται για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού να συμπεριλαμβάνει και την κυβέρνηση ως ισότιμο εταίρο μετατρέποντας τον από διμερή σε τριμερή.
• Μείωση του μη μισθολογικού κόστους ή της λεγόμενης «φορολογικής σφήνας», δηλαδή της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας που ισούται με τη διαφορά ανάμεσα στον καθαρό μισθό και στο κόστος της επιχείρησης (συνολικές ασφαλιστικές εισφορές + παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος εργαζόμενου). Στην Ελλάδα η «φορολογική σφήνα» αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στο 40% του συνολικού κόστους εργασίας, ξεπερνώντας χώρες όπως η Δανία και η Ολλανδία.
• Ενίσχυση του θεσμού της διαμεσολάβησης, έναντι της υποχρεωτικής διαιτησίας, όπως ορίζει το άρθρο 6 περί εκούσιας διαιτησίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.
• Επανεξέταση των διατάξεων περί : α) Ευθύνης αναθέτοντος εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων (αρθρ. 9, Ν. 4554/2018), β) Βάσιμου λόγου απόλυσης (αρθρ. 48, Ν. 4611/2019, γ) Καταχώρησης της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ Εργάνη (αρθρ. 53, Ν. 4611/2019) με τα οποία γραφειοκρατικοποιείται ασφυκτικά ένα πλαίσιο που σε γενικές γραμμές λειτουργούσε ικανοποιητικά και που εν τέλει η υιοθέτηση τους θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που θεωρητικά θα επιλύσει.
• Επέκταση εφαρμογής του εργόσημου και σε άλλους κλάδους με παράλληλο εξορθολογισμό της διαδικασίας έκδοσης και χορήγησης του. Εναλλακτικά, δυνατότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού μέσω SMS.

Ο Υπουργός Εργασίας κ. Ιωάννης Βρούτσης άκουσε με προσοχή τις προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ. Στο πλαίσιο μάλιστα των επόμενων ενεργειών του Υπουργείου Εργασίας σημείωσε ότι στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η μείωση του μη μισθολογικού κόστους κατά 5% σε βάθος τετραετίες, η κατάρτιση ενός λειτουργικού πλαισίου επιβράβευσης των συνεπών επιχειρήσεων (Λευκό μητρώο) και η βελτίωση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, όπου η ΓΣΕΒΕΕ θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει ήδη ξεκινήσει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *